מגזין מקוון פסג"ה אשדוד - תשע"ט - 2018-2019

יכולנו להמשיך ולהוסיף תמונות ועדויות על ביקורים משמעותיים , , כנסים ימי שיא ומפגשי , פורומים מועצות , מנהלים מסגרות למידה משמעותיות אז אך נדרשים היינו לחוברת . ארוכה

מגמות לעתיד וסיכום

ומשמעותית ,

אנו מסתפקים בכך שהעשייה רבה שלנו

, ענפה

אינטנסיבית וחולשת על תחומי עשייה חינוכית

לעמוד מאחורי התפיסה

ידינו שלאל

עושים ככל

- שלנו

החינוכית

, איכותית

, חינוכית עשייה פדגוגית

קידום מנהיגות

תוך מקצועיות ושירותיות , קידום יזמות והבאת רוח החדשנות .

בשנה הבאה לצד כל העשייה הרחבה השוטפת נעסוק בקידום השקפה - מורות מובילות , הוראה חדשנית מותאמת בחט ,ב" ו נחדש עם מנעד רחב של מסגרות למידה שיתנו מענה למגמה החדשה של הכלה והשתלבות , נקדם גיוון במתודות , למידה וננסה להצמיח עתודת מנהיגות לחינוך הלשוני - קול קורא יצא כבר השבוע .

? איחלנו נמשיך ונאחל זאת

כבר טוב קיץ

. ועוד

Made with FlippingBook - Online magazine maker