מגזין מקוון פסג"ה אשדוד - תשע"ט - 2018-2019

, קליין מנהל חטיבה בוגרת

- בשלוש השנים האחרונות מינהל החינוך ובעיקר דני

יסודי עלפ"מו

, הבשיל הצוותים פעלו ובהתרגשות גדולה

. העיר השנה הרעיון משתתפים הציגו בו

במקיפי פ" המו

מקדמים רעיון את

המוצרים את . שלהם

מקיפי את העיר

ברביעי האחרון 3.7 התקיים רחב פורום

המהלך מלווים ומובילים חברת INQL והנהלת .ה" הפסג העוצמה שבאדוות - היוזמה הנהדרת שלנו , בליווי ושיתוף אגף מו " פ של משרד החינוך , יצאה לפועל השנה ומחזור א ' החל פעולתו . הנכם מוזמנים להצטרף ולהגיש מועמדות למחזור הבא .

הגורמים

עמוקה כל בין

ההשראה , פרי תולדה שותפות של

קדם יסודי - תוכלו לקרוא בנק על

לציין

, החינוך ,ה" פסג גננות מובילות אבחר אך . ועוד

, פיקוח מינהל

- בעיר

יסודי

המלווים הקדם את

- האחרון הכשרה ראשונה לסייעות .

החידוש את כאן

- אחרים ובכולם בולטים ערכי

רבים

אעצור כאן ואזמין לעיון בנושאים ועוד אלו

לקדם עשייה חינוכית במיטבה , תהליכים

השותפויות , החיבורים ומכפלות כדי הכח

. העיר גאווה

והכל כדי לעשות לקידום ילדי

משמעותיים לפיתוח מקצועי העיר מורי של

.הזו

גדולה והכרת הזכות על תודה

ואם בגאווה עסקינן - ראו את עמוד המתאר את ביקור מנכ ל " משרד החינוך במרכז הפסג " . ה שלנו דברי הסיכום שלו מרגשים ומשמעותיים עבורי גם בחלוף החודשים . אנו משתפים אתכם במיקצתם .

תודות לכל שותפי התפקיד המשמעותיים שלנו ובעיקר לצוות הפסג " ה המקצועי , המסור והמחויב לעבודתו . איחולים לטוב , אילנית

Made with FlippingBook - Online magazine maker