מגזין מקוון פסג"ה אשדוד - תשע"ט - 2018-2019

" העוצמה שבאדוות " עולה כיתה ...

, השנה , ט" תשע החלה לפעול היוזמה

" העוצמה שבאדוות ."

, אנקונינה איריס

מירה

יזמיות :ה" הפסג

מהות היוזמה היא איתור אנשי חינוך בעלי / מומחיות כלים / חדשניים סיפורי הצלחה ייחודיים לשם יצירת הזדמנויות לשותפויות חינוכיות בקהילה החינוכית המקומית , תוך יצירת סינרגיה מקצועית והקמת מאגר כוחות ומומחיות . עירוני

, אלבז ופרידה לויטן נהנו אגף של מליווי

כוחות

הכשרה של ה" בפסג

ועברו פ"מו

מקומיים ומומחי .חוץ בהמשך איתרו אנשי חינוך מומחים בעיר וזימנו להם במה עירונית לשיתופיות .

אז מה חדש ? הפצנו קול קורא ושמחנו על " הרמת הכפפה " של אנשי החינוך שהעזו ... 10 מומחים מקומיים עברו , ראיון משותף שיח ותהליך הכשרה וליווי ב שנערך 1.4 העוצמה שבאדוות – לקראת בימת שיתוף עירונית שהתקיימה ב 12/5/19 אשדוד ה" בפסג ובה הוצגו מגוון מומחיות ומומחים את עשייתם החדשנית והמבורכת בשדה . החינוכי

Made with FlippingBook - Online magazine maker