מגזין מקוון פסג"ה אשדוד - תשע"ט - 2018-2019

SAMR

לצורך בחינת הקיים ותכנון קידום השימוש בטכנולוגיה לשירות הפדגוגיה , בחרה מערכת החינוך באשדוד את מודל ט" רש SAMR רמות שילוב הטכנולוגיה כבסיס לבניית מחוון עירוני עבור , המורים המנהלים והמערכת . כולה המחוון

למידע נוסף

Made with FlippingBook - Online magazine maker