מגזין מקוון פסג"ה אשדוד - תש"ף - 2019-2020

רמות שילוב הטכנולוגיה בהוראה .

–ט" רש

מרכז הפסג , ה" מחלקת תקשוב ברשות וצוותי המקיפים )

( הובלנו ט" בתשע

מהלך לבניית מחוון . עירוני ט"רש המחוון מבוסס על מודל S.A.M.R 2006 . המודל מציג רמות שילוב הטכנולוגיה ואנו הפכנו זאת למחוון עירוני המציג את ביטוי הרמות בכל שלב ביחידת ההוראה – הצגת הנושא הקניה חקר תרגול והעמקה בנייה והצגת תוצר , למידה . הערכה " של ד ר רובין פואנטדורה

Made with FlippingBook HTML5