מגזין מקוון פסג"ה אשדוד - תש"ף - 2019-2020

המשחק כולל תרחישים מגוונים , המשתתפים עוסקים בתרחישים ומשערים מהי רמת שילוב הטכנולוגיה המוצגת – סרטון מאשר או מפריך השערתם . המשערים נכונה זוכים בכסף משחק והשוגים תורמים אותו לקופה . אך בעצם ... כולם מרוויחים מהשיח הפדגוגי , ? הלא כן

Made with FlippingBook HTML5