מגזין מקוון פסג"ה אשדוד - תש"ף - 2019-2020

" אחד על אחד " צא ולמד - ביקורי עמיתים ללמידה הדדית . הרעיון נולד מתיאוריה - עבר למעשה - והתנסות . בשטח מובילות ד"חמ אשדוד הבינו כי יש ערך רב בביקורי עמיתים בגני הילדים . לכן פיתחו מתווה תומך - המציג את התפיסה , ההיערכות לכל אורך המהלך והרכיבים המלווים .

Made with FlippingBook HTML5