מגזין מקוון פסג"ה אשדוד - תש"ף - 2019-2020

מפגשים של -ם"טע מפגשים של טעימות עניין ומשמעות עבור גננות אשדוד

השנה נתכנסו כל גננות העיר אשדוד - בשני מפגשים חווייתיים של טעימות עניין ומשמעות אשר בהם נחשפו הגננות למגוון של מודלים וגישות בפדגוגיה מוטת . עתיד הגננות פעלו בסדנאות , התנסו בכלים חדשים , מלאי עניין ומשמעות לעבודתן בגן . המפגשים הונחו על ידי מומחי תחום בגישות השונות . קרא עוד ...

טעימות עניין ומשמעות

מפגשים של –ם"טע

סדנאות

Made with FlippingBook HTML5