מגזין מקוון פסג"ה אשדוד - תש"ף - 2019-2020

המוצרים המגוונים שלנו הוענקו כאות הערכה ותודה למורות / ומורי המורים שלנו במרכז הפסג " ה באשדוד ולמורות המשתלמות במסגרות הלמידה השונות .

נתנו אפשרות למנהלות בעיר לבחור ממגוון המוצרים שפיתחנו , ולהביע את הערכתן למורות ולמורים בבית ספרן , באמצעות מוצרים אלה .

Made with FlippingBook HTML5