מגזין מקוון פסג"ה אשדוד - תש"ף - 2019-2020

קהל היעד מורים – מורים מחד ומורות וגננות מאידך . מורי מורים אשר עברו אף הם ללמידה מרחוק – למידה מעורבת המשלבת מפגשים מקוונים סינכרוניים -א, סינכרוניים וכל קשת אנשי החינוך מהקדם יסודי ועד לתיכונים , אף נתנו מענה ייחודי לגננות . . מרחוק 15.3.20 עלה לאוויר אתר לשעת חירום ובו מדריכים , קישורים וחומרים הדרושים להסתגלות למצב חירום . - לאתר מדריכים לניהול סביבות מודל , מחוון לבניית שיעור וירטואלי , מדריכים להפעלת מפגש סינכרוני , מדריכים לשילוב כלים דיגיטליים במפגשים ועוד . 12.3.20 מדינת ישראל הודיעה על מעבר ללמידה העלינו

בין הרובריקות והמדורים שבאתר :

, חירום עברנו ללמידה

האתר עבר שינויים יומיומיים ושינה אופי מאתר

בחירום וכעת חזרה לביה .ס"

ביצענו הדרכות

פרקטיקות הוראה משנים דרכי הלמידה

יוצאים מהמסגרת

: מקוונות למידה מעורבת

לנהל את הפרעת הקשב

Made with FlippingBook HTML5