מגזין מקוון פסג"ה אשדוד - תש"ף - 2019-2020

במהלך כל תקופת הקורונה האתר שינה את פניו בהתאם לצרכים שעלו . מהשטח הדרכה ועוד

Made with FlippingBook HTML5