מגזין מקוון פסג"ה אשדוד - תש"ף - 2019-2020

בימי שגרה הקשר עם מורי המורים נע בשלושה מעגלי אינטנסיביות וכלל שיח סביב הסילבוס , ביקור במפגשי למידה , העברת , שאלונים ניתוחם .ב" וכיו ימי הקורונה החלו כשפעלו אצלנו 171 מסגרות למידה ונותרו מעל 900 מפגשים עד תום השנה ... , מדריכים קישורים וכלים - באתר החירום ולהתגייסות הצוות הפדגוגי לליווי אישי של כל אחד ממורי המורים במעגלי התמיכה וההיוועצות שהוא צריך כדי להתאים את מפגשי הלמידה ללמידה מרחוק מיטבית בדרכים השונות . חישוב מסלול מחדש הוביל מידית להנגשת כל המידע הרלוונטי ,

הלמידה מרחוק שינתה פנים - בפרק הראשון - הכל עבר ללמידה א - סינכרונית , אחרי פסח כשהיה ברור כי זו השגרה החדשה - קידמנו את הלמידה המעורבת .

Made with FlippingBook HTML5