מגזין מקוון פסג"ה אשדוד - תש"ף - 2019-2020

משחק רביעיות המצריך זיכרון , מעט אסטרטגיה וטיפת מזל . כל מהלך שמבצע השחקן מספק אינפורמציה חשובה לשאר המשתתפים ומי שמכיל לנצל אותה היטב זוכה ביתרון .

Made with FlippingBook HTML5