מגזין מקוון פסג"ה אשדוד - תש"ף - 2019-2020

המורה כלומד ומלמד מלמידה ליישום רפלקטיבי בנינו מודל המציג את תהליך העבודה המיטבית – למידת נושא , תכנון הוראתו , יישום והפקת תובנות לשיפור ושכלול המשכי . המעגל הפנימי מציג כלי עזר לדיוק והעמקה בכל שלב . לתכנון מיטבי שאלה מול תשובה

Made with FlippingBook HTML5