לוקחים את הקושי מהמלחמה ובונים איתו קומה חדשה

יובל, תל אביב: בודדים המקומות היוצרים נקודת מפנה בחיים, בשבילי הנמורה הוא אחד מהם

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online