לוקחים את הקושי מהמלחמה ובונים איתו קומה חדשה

נושאי הסדנאות:

מה אני לוקח מהלחימה? ומה אני משאיר מאחור

מנחה.שיאון כרבי

"ההיית או חלמתי חלום" משקלן של התובנות שעלו בי במלחמה "התמסרות - לחיות את הגודל" לאן ממשיכים את החיים מכאן "הגדולה והגבורה"

מנחה.אסף קורמן

איך שותלים את הגודל בתוך הקוטן להתקדם או להתפתח? להישאר אני ולא להפסיק להשתנות

מנחה.שני כץ

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online