portugalis - אזרחות ודרכון פורטוגלי - אירופאי

C

כיצד "נולדה" הזכאות לאזרחות ודרכון פורטוגלי-אירופאי? נכנסו לתוקפם תיקונים לחוקי האזרחות בפורטוגל 2015 בשנת שמטרתם תיקון העוול ההיסטורי שנגרם למגורשי ספרד ופורטוגל .15- בסוף המאה ה התיקונים מקנים לצאצאי המגורשים, אשר עומדים בתנאי החוק הפורטוגלי את הזכות להגיש בקשה לאזרחות בכפוף להצגת הזיקה ליהדות ספרד ופורטוגל (שמות משפחה, מנהגים, שפה וכיו״ב) ועמידה בתנאי החוק. ארצות המוצא העיקריות המזכות באזרחות פורטוגלית הן: מרוקו, אלג'יר, טוניס, לוב, מצרים, יוון, טורקיה, בולגריה, ארצות הבלקן, סוריה ולבנון ודרום אמריקה.

Made with FlippingBook - Online catalogs