קמפוס חרוב לילדים

Œ–†ƒ— ‹ƒ–‡…„‰–Œ

~ƒ‚ƒ 1992 ˜Ž— ‹•ƒ‚ ‹‚‡˜ƒ…’—Œƒ ‹‡Š‡Š Œ–†ƒ— ‹ƒ–‡…„‰–Œ ‡”Œ ‹‡Š‡Š ‚ŽŒ ˜ƒŽ „‰–Œ‚ Š~–—‡ ƒŽ— ƒ—~–‚ ‹ƒ–‡…‚ „‰–Œ ƒ ˜‡Ž‡Œƒ ˜‡„‡’ ˜‡—’Ž ˜ƒŠŠ˜‚Š ƒ’—…Ž –—~ Š‡€  ‚Ž‰ƒ ƒ‰‡ ˜‰—Œ˜Œƒ ‚–ƒŒ…‚…Ž„‚Š ƒ~ ŠƒŠ‰Œ‰ ‚…’—Œ‚ƒ Š‡‚ ‡‰–ƒ” ˜‡‡~– Š —€ ‹—ƒŒ „‰–Œ Šƒ’‡† ƒ•’˜ ‡ƒŽ‡— –”‡‡Š ‚Œƒ~–†‚ ‹ ƒŒ˜‚Š ƒ‡–ƒ‚Šƒ Š‡Š ‡‡Š ‚–†Œ •‡… Š‡‚ Š— ƒ˜‡‡‚— ˜~ –—’~‚ Š‰‰ –Œ—Š ƒ‡‡Ž ˆƒ˜Œ ‚…’—Œ‚ ƒ˜…’—Œ Š— ƒ” ‹‡Š‡ ˜†Šƒ• ˜‡Ž–†Ž‡~‚ ‚‡…‡‚ ˜ƒ‡…‡ ‡˜— ˜ƒŠƒ’ „‰–Œ ‡ŽŒ„ ‹ƒ•Œ‰ ˜Šƒ’ ‚‡…‡‚ ‹‡~ŠŒ ‚‡‡Œ‡Ž’ ‡~Ž˜ ˜Šƒ’ƒ †’—Œ ˜‡ –’‚ ˜‡ ˜–€Œ ‹‡ŒƒŠ ‘~ƒ ‹‡—ƒ…‚Œ‰ ‚ ‹‡‚ƒ—‚ ‹‡Š‡ –ƒ „‰–Œ‚ Š— •ŽƒŒ ‚˜–€Œ ‚•‡Ž‡Š•‰ ˜Šƒ’ ˜‡”ƒ‡‡ ˜‡Šƒ’‡†‚ ‚‡…‡‚ ‘ƒŽ ‚…Ž„‚ ƒ~ ƒ ˜ƒŠŠ˜‚ ‚~”ŒŽ ‹˜…’—Œ –—~ ‹‡–ƒ‚Šƒ ‹‡Š‡Š Šƒ’‡† ˜‡ Š‡‚ ˜~ –‡~—‚Š –—’~ ‡‰ †Š…ƒ‚ ‹Šƒ~ ˜‡‡–‡Šƒ ‚…ƒƒ–‚ –—ŒŠ ‘˜ƒ—Œ‚ ‡Žƒ–‡ ‡–ƒ„~ ˜ƒ–‡— ~ƒ‚ „‰–Œ‚ „‰–Œ Š~–—‡ Š‡ Š‰Š ˜‡ ˜˜ƒŒ ‡‡ Š Š’ƒŒ ~ƒ‚ƒ ‹‡Š—ƒ–‡ ‹‡–ƒŒ –†~‡‰‡’ ‹‡€ƒŠƒ‰‡’ ‹‡‡Š~‡”ƒ ‹‡ƒ ŠŠƒ‰‚ ‡ƒ”•Œ – ˜ƒƒ” ‹‡Ž˜Œƒ ‡Œƒ~Š ˜ƒ–‡— ˜ƒŽ ‹‡‡Šƒ’‡† ‹‡‡‰ƒŽ‡…‹‡‰‡–Œ …ƒ‡Œ ˆƒŽ‡…Š

‹ƒ–‡…‡„‰–Œ

TheSchustermanEmergencyCenter forChildrenandFamilies ‹‚‡˜ƒ…’—Œƒ ‹‡Š‡Š Œ–†ƒ— ‹ƒ–‡…„‰–Œ

–ƒŒ –‡’ƒ~ Š‚ŽŒ

•’ * Š† schusti@bily.org.il Š ~ƒ

ƒ–…ƒ’Œ• | 10

Made with