חוברת חוגים - מתנ"ס רמת אליהו - ראשון לציון

חוגי מוסיקה

מוסיקה שירה: בהדרכת שלומית. פיתוח קול: בהדרכת שלומית.

*פרטים נוספים במרכז

11

www.ramateliahu.org. il

03-5219219 | 03-5219200

לפרטים והרשמה: מתנ"ס רמת אליהו

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online