חוברת חוגים - מתנ"ס רמת אליהו - ראשון לציון

בית ספר למחול - ״דקס דאנס״

מחול דיקלה טהר ויזנפלד. בהדרכת: מרכז מחול שמח לפרוש לפניכם תכנית פעילות המותאמת לכלל התושבים: טרום בלט, מחול יצירתי, מודרני, היפ הופ, מחול עכשווי, כוראוגרפיה מודרנית. בסוף שנת הפעילות יתקיימו מופעי סוף שנה. המרכז למחול מדגיש את הקידום המקצועי של התלמידים, העשרה תרבותית, חינוך למשמעת, הקפדה ומצוינות אישית וקבוצתית ופיתוח היצירה העצמית. פתיחה הקבוצות מותנית במספר הנרשמים, שיבוץ הסופי בקבוצות השונות מותנה בהחלטות המורה.

מיקום שאול המלך

העשרה - - ₪ 140

עלות ₪ 195 ₪ 195 ₪ 295

שעות 17:45-18:45 16:45-17:45 17:45-18:45 16:45-17:45 15:45-16:45 15:45-16:45 18:45-20:30 17:45-19:00 19:00-21:00 19:00-20:30 16:45-17:45 17:30-18:15 18:15-19:00

יום ב א א ה א ה א ה ב ה

קבוצה 4-5 גילאי 1 קבוצה א + חובה 2 קבוצה כיתות ב-ג 3 קבוצה

איתמר איתמר

איתמר

₪ 140

₪ 295

כיתות ד-ו 4 קבוצה

איתמר

₪ 150

₪ 340

כיתות ז-ט 5 קבוצה

שאול המלך איתמר

₪ 180 ₪ 180 ₪ 120

₪ 320 ₪ 180 ₪ 180

כיתות י-יב 6 קבוצה להקה מצויינות

מחול לבנות במגזר הדתי מתחילות 4-5 גילאי מתקדמות

ד׳

סטודיו 5 שאול המלך מרכז פיינברג

racheln@re.matnasim.co.il | 03-5219205 | רחל נקר רכזת בית ספר למחול:

12

www.ramateliahu.org. il

03-5219219 | 03-5219200

לפרטים והרשמה: מתנ"ס רמת אליהו

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online