חוברת חוגים - מתנ"ס רמת אליהו - ראשון לציון

מחול יצירתי דיקלה טהר ויזנפלד. בהדרכת: המשתתפות לומדות להקשיב למוסיקה, מפתחות הבנה של הקצב ומחברות אותו לתנועה. פיתוח היכולות הפיזיות: גמישות, חיזוק, קואורדינציה, דמיון, צירה עם הגוף. למשתתפות מובטח הרבה כיף והשתתפות בהופעת סוף שנה.

מגזר דתי

מחול בנות שירי קפח בהדרכת:

חוג מחול המבוסס על טכניקת בלט קלאסי ומחול מודרני, תוך דגש על על קואורדינציה, קצב, גמישות ויציבה נכונה.

racheln@re.matnasim.co.il | 03-5219205 | רחל נקר רכזת בית ספר למחול:

13

www.ramateliahu.org. il

03-5219219 | 03-5219200

לפרטים והרשמה: מתנ"ס רמת אליהו

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online