חוברת חוגים - מתנ"ס רמת אליהו - ראשון לציון

חוגי ספורט

ג׳ודו

שימי עשור בהדרכת: ספורט אולימפי המקנה ערכים, יכולות מוטורויות בשילוב משחקים הנאה ובטחון עצמי.

מקום הפעילות

מחיר

שעות

ימים

גילאים

5 שאול המלך מרכז פיינברג

₪ 210

18:15-19:00

א׳, ד׳

כיתות ג׳ ומעלה

₪ 210

17:30-18:15

א׳, ד׳

כיתות א׳-ב׳

5 שאול המלך מרכז פיינברג

052-3449893 : טלפון | שני כהן בהדרכת: ק״מ. 10- ל 0- פרוייקט מתחילים לרוץ מ החל מחודש נובמבר. משתתפים. 10 פתיחת הקבוצה מותנית במינימום (למבוגרים) קבוצת ריצה

מקום הפעילות

מחיר

שעות

ימים

בכניסה למרכז הספורט

₪ 250 לחודש

6:00-7:00

א׳, ד׳

itay@re.matnasim.co.il | 03-9523390 | איתי יפת רכז חוגי ספורט:

18

www.ramateliahu.org. il

03-5219219 | 03-5219200

לפרטים והרשמה: מתנ"ס רמת אליהו

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online