חוברת חוגים - מתנ"ס רמת אליהו - ראשון לציון

שחייה קידס צוות האקדמיה בהדרכת: חוג שנתי ללימוד שחייה ושיפור סגנונות השחייה עם צוות מהמובילים בתחום. מקום הפעילות מחיר ימים גילאים

בריכת השחייה

₪ 280

פעמיים בשבוע עפ״י שיבוץ

4-5

אקדמיה לשחייה צוות האקדמיה בהדרכת: חוג שנתי ללימוד שחייה ושיפור סגנונות השחייה עם צוות מהמובילים בתחום.

מקום הפעילות

מחיר

ימים

גילאים

בריכת השחייה

₪ 265

פעמיים בשבוע

+ 5 גילאי בוגרי קורס שחייה כיתות א׳ ומעלה כיתות א׳ ומעלה

₪ 245 ₪ 160

פעמיים בשבוע פעם בשבוע

בריכת השחייה בריכת השחייה

052-8545132 : * עפ"י שיבוץ של רכזת האקדמיה טניה ניקונורוב, טלפון

קורסי שחייה צוות האקדמיה בהדרכת:

מקום הפעילות

מחיר

גילאים

בריכת השחייה

₪ 700

מפגשים 12

ומעלה 6

₪ 750

מפגשים 12

מבוגרים

בריכת השחייה

itay@re.matnasim.co.il | 03-9523390 | איתי יפת רכז חוגי ספורט:

21

www.ramateliahu.org. il

03-5219219 | 03-5219200

לפרטים והרשמה: מתנ"ס רמת אליהו

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online