חוברת חוגים - מתנ"ס רמת אליהו - ראשון לציון

פעילות גופנית אלה אנדלר בהדרכת:

פעילות המשפרת את סיבולת לב הריאה והכושר תוך שימת דגש על יציבה נכונה חיזוק והצרת היקפים.

סטודיו המתנ״ס מקום הפעילות

מחיר

שעות

ימים

7:30-8:15 8:15-9:00 9:00-9:45 9:45-10:30

₪ 100

א׳, ד׳

שחייה מתחילים טניה ניקונורוב בהדרכת:

מקום הפעילות

מחיר

שעות

ימים

בריכת השחייה

20:00-20:45

₪ 220

א׳, ד׳

* אין אפשרות לפעם בשבוע

itay@re.matnasim.co.il | 03-9523390 | איתי יפת רכז חוגי ספורט:

25

www.ramateliahu.org. il

03-5219219 | 03-5219200

לפרטים והרשמה: מתנ"ס רמת אליהו

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online