חוברת חוגים - מתנ"ס רמת אליהו - ראשון לציון

חוגי ספורט - נוער ומבוגרים

(מתחילים) שחייה כרישים 054-6567903 : טלפון | אסף הברי בהדרכת:

מקום הפעילות

מחיר

שעות

ימים

סוג פעילות

בריכת השחייה

₪ 20 : צי'פ בעלות + ₪ 200 פעם בשבוע ₪ 130 ₪ 20 : צי'פ בעלות + ₪ 200 פעם בשבוע ₪ 130

19:15-20:00

ב׳, ה׳

שחייה מתקדמים

בריכת השחייה

20:00-20:45

ב׳, ה׳

+ שחייה מתקדמים

itay@re.matnasim.co.il | 03-9523390 | איתי יפת רכז חוגי ספורט:

26

www.ramateliahu.org. il

03-5219219 | 03-5219200

לפרטים והרשמה: מתנ"ס רמת אליהו

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online