חוברת חוגים - מתנ"ס רמת אליהו - ראשון לציון

(מתקדמים) שחייה מאסטרס - קבוצות דולפין 054-6567903 : טלפון | אסף הברי בהדרכת:

מקום הפעילות

מחיר

סוג פעילות

בריכת השחייה בריכת השחייה בריכת השחייה

₪ 130 ₪ 20 : צי'פ בעלות + ₪ 200 ₪ 20 : צי'פ בעלות + ₪ 240

שחייה - פעם בשבוע שחייה - פעמיים בשבוע שחייה - שלוש פעמים בשבוע

itay@re.matnasim.co.il | 03-9523390 | איתי יפת רכז חוגי ספורט:

27

www.ramateliahu.org. il

03-5219219 | 03-5219200

לפרטים והרשמה: מתנ"ס רמת אליהו

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online