חוברת חוגים - מתנ"ס רמת אליהו - ראשון לציון

חוגי העשרה בבתי ספר

חוגי העשרה - בי״ס ויתקין

חומרים לשנה מדריך/חברה

מחיר

שעות

ימים

גילאים

שם החוג

שמחה המכון

כיתות א׳ ומעלה כיתות א׳-ב׳ כיתות ג׳-ד׳ כיתות א׳ ומעלה כיתות ג׳ ומעלה כיתות א׳ ומעלה

₪ 140 ₪ 150

₪ 250 ₪ 60

13:00-13:45 13:45-14:30 13:45-14:30 חלוקה לפי שעת סיום לימודים ורמות

ה׳ ה׳

שילוב אמנויות אנגלית

ללימוד אנגלית "הדרך הקלה"

מהנדסי ״הדור הבא״ ״ממריאים״ אומני חשיבה

₪ 180 ₪ 180 ₪ 180

ב׳

לגו הנדסי טיסנאות האקדמיה

₪ 325 ₪ 200

ג׳

למדע דרמה

כיתות א׳ ומעלה

₪ 150

ה׳

חלי

חוגי העשרה - בי״ס איתמר

חומרים לשנה מדריך/חברה

מחיר

שעות

ימים

גילאים

שם החוג

₪ 250 ₪ 60

שילוב אמנויות אנגלית

שמחה המכון

כיתות א׳-ד׳

₪ 140 ₪ 150

13:00-13:45 13:45-14:30 13:45-14:30 בהתאם לשעת סיום לימודים

א׳ ד׳

ללימוד אנגלית "הדרך הקלה"

לגו הנדסי טכנו טריק טיסנאות קסמים דרמה שחמט

מהנדסי ״הדור הבא״ ״ממריאים״

₪ 180 ₪ 180 ₪ 180 ₪ 180 ₪ 150 ₪ 150

ב׳

בי״ס לקסמים חלי ״ממריאים״ מועדון השחמט

₪ 300

ד׳ ה׳

racheln@re.matnasim.co.il | 03-5219205 | רחל נקר רכזת חוגי העשרה בבתי ספר:

28

www.ramateliahu.org. il

03-5219219 | 03-5219200

לפרטים והרשמה: מתנ"ס רמת אליהו

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online