חוברת חוגים - מתנ"ס רמת אליהו - ראשון לציון

חוגי העשרה - בי״ס זבולון המר

חומרים לשנה מדריך/חברה

מחיר

שעות

ימים

גילאים

שם החוג

שמחה המכון

גן חובה ומעלה כיתות א׳-ב׳ כיתות ג׳-ד׳ כיתות א׳ ומעלה כיתות א׳ ומעלה כיתות ג׳ ומעלה

₪ 250 ₪ 60

₪ 140 ₪ 150

13:00-13:45 13:45-14:30

ב׳ ה׳

שילוב אמנויות אנגלית

ללימוד אנגלית "הדרך הקלה"

מהנדסי ״הדור הבא״ ״ממריאים״

₪ 180 ₪ 180 ₪ 180

ב׳

לגו הנדסי טכנו טריק טיסנאות

ג׳

אומני חשיבה חלי ״ממריאים״

ריקוד דרמה

כיתות א׳ ומעלה

₪ 150

ה׳

racheln@re.matnasim.co.il | 03-5219205 | רחל נקר רכזת חוגי העשרה בבתי ספר:

29

www.ramateliahu.org. il

03-5219219 | 03-5219200

לפרטים והרשמה: מתנ"ס רמת אליהו

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online