חוברת חוגים - מתנ"ס רמת אליהו - ראשון לציון

אזרחים בוגרים

מסגרות חברתיות לשיפור איכות החיים של הגיל השלישי, שעות הפנאי הכוללת פעילויות מגוונות כגון: הרצאות במגוון תחומי חיים, טיולים, מסיבות חג בצמוד ללוח השנה העברי, מפגשים בידוריים, ציון ימי הולדת ועוד. זאת בדגש על מתן גירוים ואתגרים אינטלקטואלים, גופניים ורגשיים, ביטוי אישי ועוד.

מועדון אזרחים ותיקים 10:30-12:00 ׳ ד | 17:00-19:00 ׳ ימים: ב מסגרת חברתית הכוללת פעילויות מגוונות, הרצאות, טיולים ועוד. 03-5219210 . אתי בר און, טל בהדרכת: מועדון דוברי אמהרית 08:00-12:00 ׳ ד | 08:00-12:00 ׳ ימים: ג המועדון הינו מסגרת חברתית לשעות הפנאי . וכוללת פעילויות במגוון תחומי החיים משרד הקליטה ומוקד קליטה העירוני לעולי אתיופיה. בשיתוף: 03-5219210 . אתי בר און, טל רכזת:

מועדון דוברי רוסית 18:00-19:30 ׳ יום ה מסגרת חברתית הכוללת פעילויות מגוונות -

קונצרטים, טיולים, הרצאות ועוד. 03-5219220 ילנה יגורוב רכזת:

miritland@gmail.com | 03-5219206 | מירית לנדרר רכזת אזרחים בוגרים:

34

www.ramateliahu.org. il

03-5219219 | 03-5219200

לפרטים והרשמה: מתנ"ס רמת אליהו

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online