חוברת חוגים - מתנ"ס רמת אליהו - ראשון לציון

״טרמינל״– תוכנית ייחודית ללמידה ולהעשרה לילדי כיתות ה'-ו' מפגשים בשבוע, שלוש 3 תוכנית אינטנסיבית ומקצועית, של וחצי שעות כל מפגש. התוכנית כוללת הוראה דיפרנציאלית לקידום הישגים, העשרה, יזמות וכישורי חיים. התוכנית פועלת בשיתוף: אגף פרט / עיריית ראשון לציון. הפניית התלמידים לתוכנית – דרך יועצות בתי-הספר.

.17:00 עד 13:30- מועד פעילות: ימים א׳, ג' וה' מ הרישום אצל אילנה אוריון ובמזכירות המתנ"ס.

״תנופה״ – תוכנית לימוד פרטנית באנגלית ובמתמטיקה לילדי ז' עד יב'

מפגשים בשבוע, 3 התוכנית אינטנסיבית ומקצועית, של שלוש וחצי שעות כל מפגש. התוכנית כוללת הוראה דיפרנציאלית לקידום הישגים, העשרה, יזמות וכישורי חיים. התוכנית פועלת בשיתוף: אגף פרט / עיריית ראשון לציון. הפניית התלמידים לתוכנית – דרך יועצות בתי-הספר.

.20:00 עד 17:00- מועד פעילות: ימים א׳, ב' מ הרישום אצל אילנה אוריון ובמזכירות המתנ"ס.

סדנא למיומנויות למידה לילדי כיתה ב'-ג' סדנא להקניית כלים להצלחה בלימודים ובחיים, תלמידים. 6-7 בקבוצות של מרכזת הסדנא: ארנינה שרגל. התוכנית בשיתוף: אגף הצעירים בעירייה. מפגשים. 12 אורך הסדנא הסדנא תחזק את התלמיד שלומד עצמאית, תוך הרחבת עולם המושגים והמונחים הבסיסיים. .₪ 150 : דמי רישום הרישום נעשה במזכירות המתנ"ס.

ilanao@re.matnasim.co.il | 03-5219221 | אילנה אוריון רכזת מרכז למידה:

39

www.ramateliahu.org. il

03-5219219 | 03-5219200

לפרטים והרשמה: מתנ"ס רמת אליהו

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online