חוברת חוגים - מתנ"ס רמת אליהו - ראשון לציון

תקנון

ההרשמה תסתיים עם מיצוי המקומות בחוגים, על בסיס "כל הקודם 01/09/2021 ' שנת הפעילות במתנ"ס תחל ביום ד זוכה". מספר המקומות מוגבל. .30/06/2022- חודשים ומסתיימים ב 10 . רוב החוגים במתנ"ס מתקיימים 1 .31/7/22 - חודשים ומסתיימים ב 11 זאת למעט חוגי ביה"ס למחול וחוגי ספורט למבוגרים הפועלים *ייתכנו חוגי ילדים/ 31/8/22 - חודשים ומסתיימים ב 12 *חוגי טניס, אגרוף, שחייה למבוגרים, פילאטיס פועלים 31/8/22 מבוגרים נוספים שיתקיימו עד *בחוג טניס עשויים להתבטל אימונים עקב מזג אויר גשום, החזר אימונים יתקיים בחופשת חנוכה ופסח (לא יינתן החזר כספי). רישום לחוג טניס - לילדים חדשים ברמת מתחילים במהלך חודשים ספטמבר ואוקטובר זכאים לקבל מחבט ,)₪ 150 בהשאלה, במידה ומבטלים את החוג אתם נדרשים להחזיר את המחבט (אי החזרה תחויב בעלות של יוענק המחבט במתנה. 31/8/22 - במידה ותסיימו את כל השנה עד ל .₪ 50 - יחויב בדמי ביטול על סך 25/3/2022 ביטול הרשמה לחוג/קורס אחרי .2 לתשומת לב, ביטול הרשמה לחוג/ פעילות ייעשה באמצעות הודעה מראש בכתב בלבד שתימסר במזכירות .3 בחודש הקודם לחודש אותו אתם מעוניינים לבטל. הביטול ייכנס לתוקף בחודש העוקב 25 - המתנ"ס עד ל לחודש יחויבו עבור החודש העוקב ויזוכו רק 25 - לחודש בו התקבלה ההודעה. ***בקשות אשר יוגשו אחרי ה מהחודש שלאחריו. הודעה בע"פ או בכתב למאמן/מורה/מדריך אינה מספיקה ולא תתקבל כהודעת ביטול השתתפות. .4 . מחיר החוגים הינו מחיר שנתי המחולק לתשלומים חודשיים לנוחיות הקהל. בחישוב המחיר שוקללו ימים בהם לא 5 מתקיימת פעילות עקב חגי ומועדי ישראל ו/או חופשה אחרת בהתאם לחוג הספציפי,לכן לא יינתן זיכוי נוסף בגינם. . התשלום יתבצע אחת לחודש כתשלום חודשי שיבוצע מראש, באמצעות הוראת קבע, הוראת קבע בכרטיס אשראי 6 (אינו תופס מסגרת), עבור כל שנת פעילות. . ביטול כרטיס אשראי או אי כיבוד/ החזר הוראת קבע (שלא תואם עם המזכירות מראש) יחויב בתשלום עמלה 7 הנגבית על ידי הבנק מהמתנ"ס . . פתיחת החוגים מותנית במס' נרשמים מינימלי. המתנ"ס שומר לעצמו את הזכות לבטל חוג, במידה ומס' המשתתפים 8 בו ירד מתחת למינימום הנדרש לקיומו של החוג. . המתנ"ס רשאי לשנות את מועדי החוגים, מבנה הקבוצות והמדריכים במטרה להתאים את הפעילות לצרכים בשטח. 9 . אי השתתפות בפעילות מכל סיבה ושאינה תלויה במתנ"ס לא מזכה בהחזר כספי. במקרה של הפסקת השתתפות 10 שבועות לפחות, יש לפנות 3 עקב אילוץ בלתי צפוי מסיבה רפואית בלבד שאינו מאפשר השתתפות במשך לא תאושר בקשת ביטול רטרואקטיבית עבור למזכירות בכתב בצירוף מסמכים רלוונטיים, המערכת תדון בנושא. תקופת פעילות קודמת, גם אם לא הייתה השתתפות סדירה של המשתתף/ת. . שיעור ניסיון - כל משתתף רשאי להתנסות בשיעור אחד לפני ביצוע הרישום. 11 במידה שהחליט להירשם ישלם עבור השיעור הנ"ל במסגרת התשלום החודשי לחוג. שימו לב, לא יתאפשר שיעור ניסיון בקורסים/בחוגי שחיה. . המתנ"ס יהיה רשאי להפסיק השתתפות בפעילות/חוגים כתוצאה מהתנהגות לא הולמת או/ו אי עמידה בתשלומים, 12 ולא יתאפשר רישום לפעילות המתנ"ס, כולל קייטנות, עד להסדרת התשלומים. תושב החייב כסף למתנ"ס בגין השתתפות בפעילות בשנים קודמת לא יוכל להירשם לשנת הפעילות החדשה .13 עד להסדרת החוב. במקרה של העדרות משיעור לא ניתן לבצע השלמה. .14

4

www.ramateliahu.org. il

03-5219219 | 03-5219200

לפרטים והרשמה: מתנ"ס רמת אליהו

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online