חוברת חוגים - מתנ"ס רמת אליהו - ראשון לציון

רובוטיקה - לגו הנדסי ״הדור הבא״ בהדרכת: ילדי החוג בונים בלגו כלי תעופה וכו׳. חוג מתאים לילדים גילאי גן חובה מתאים לילדים סקרנים וחכמים המתעניינים בעולם המדע, ההנדסה והטכנולוגיה החוג מעודד חשיבה עצמאית מפתח את היכולת המוטורית מקנה ידע נרחב על תופעות טבע וחוקי פיזיקה.

מחיר לחודש

ימים שעות

גילאים

₪ 180

17:30-18:45

ב׳

גן חובה ומעלה

האקדמיה למדע אמני חשיבה בהדרכת: תכנית העשרה בתחום הכימיה / פיזיקה / ביולוגיה התכנית מהווה מבוא לעולם המדע בדרך חווייתית מהנה וזאת באמצעות ניסויים מרתקים והדגמות מעשירות. במהלך המפגש המשתתפים ייחשפו לעשרות ניסויים ויכינו תוצאים אשר יילקחו עימם לביתם. במסגרת התכנית המשתתפים יכירו את עולם המדע מזווית חדשה ומיוחדת!

מחיר לחודש חומרים לשנה

ימים שעות

גילאים

₪ 200

₪ 180

*פרטים נוספים במרכז

racheln@re.matnasim.co.il | 03-5219205 | רחל נקר רכזת חוגי מדע ולמידה:

9

www.ramateliahu.org. il

03-5219219 | 03-5219200

לפרטים והרשמה: מתנ"ס רמת אליהו

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online