חוברת פעילויות וחוגים - מתנ"ס רמת אליהו - ראשון לציון - תשפ"ד 2023-2024

חוגי ספורט

ג׳ודו עומר אלחדף בהדרכת: ספורט אולימפי המקנה ערכים, יכולות מוטורויות בשילוב משחקים, הנאה ובטחון עצמי.

מקום הפעילות

מחיר

ימים שעות

גילאים

5 שאול המלך מרכז פיינברג

₪ 220

16:15-17:00

א׳, ד'

כיתות ג׳ ומעלה

5 שאול המלך מרכז פיינברג

₪ 220

17:00-17:45

א׳, ד'

גן

5 שאול המלך מרכז פיינברג

₪ 220

17:45-18:30

א׳, ד'

כיתות א׳-ב׳

5 שאול המלך מרכז פיינברג

₪ 220

18:30-19:15

א׳, ד'

כיתות א' ומעלה (למגזר הדתי)

קארטה שמואל בן-ארי בהדרכת: קארטה-דו והגנה עצמית בשיטה מסורתית המחנכת לכיבוד הזולת. מיפן. 5 האימונים מועברים ע"י מורה בעל דרגה דאן גילאים מחיר ימים שעות

מקום הפעילות

סטודיו מתנ״ס

₪ 250

17:30-18:30

ב', ה'

כיתות א׳ ומעלה

itay@re . matnasim . co . il | 03-9523390 | איתי יפת רכז חוגי ספורט:

03-5219219 | 03-5219200

www.ramateliahu.org.il

לפרטים והרשמה: מתנ"ס רמת אליהו

14

Made with FlippingBook - Share PDF online