חוברת פעילויות וחוגים - מתנ"ס רמת אליהו - ראשון לציון - תשפ"ד 2023-2024

שחייה קידס ואקדמיה לשחייה מאמני בתי ספר לטניס בהדרכת: חוג שנתי ללימוד שחייה ושיפור סגנונות השחייה עם צוות מהמובילים בתחום.

מחיר מקום הפעילות

ימים ושעות

גילאים

בריכת השחייה

₪ 280

פעמיים בשבוע עפ״י שיבוץ

4-5

בריכת השחייה

₪ 265

פעמיים בשבוע עפ"י שיבוץ של רכזת האקדמיה טניה ניקונורוב

בוגרי קורס שחייה + 5

בריכת השחייה

₪ 245

פעמיים בשבוע עפ"י שיבוץ של רכזת האקדמיה טניה ניקונורוב

א' ומעלה

בריכת השחייה

₪ 160

פעם בשבוע עפ"י שיבוץ של רכזת האקדמיה טניה ניקונורוב

א' ומעלה

קורס לימוד שחייה צוות האקדמיה בהדרכת: גילאים מחיר מקום הפעילות ימים ושעות

בריכת השחייה

₪ 750

מפגשים 12

ומעלה 6

בריכת השחייה

₪ 800

מפגשים 12

מבוגרים

itay@re . matnasim . co . il | 03-9523390 | איתי יפת רכז חוגי ספורט:

03-5219219 | 03-5219200

www.ramateliahu.org.il

17

לפרטים והרשמה: מתנ"ס רמת אליהו

Made with FlippingBook - Share PDF online