חוברת פעילויות וחוגים - מתנ"ס רמת אליהו - ראשון לציון - תשפ"ד 2023-2024

מרכז הגיל הרך

שנה, 30- רשת מעונות מתנ"ס רמת אליהו בעלת ניסיון של יותר מ המעונות מפוקחים ע"י משרד החינוך ורשת "התחלה חכמה" הגדולה בישראל. המעונות פועלים המסגרת רשת "התחלה חכמה" ומחנכים את הילדים לתפיסות חינוכיות המושתתות על גישות מוכחות ומובילות בתחום החינוך לגיל הרך. חשיבות רבה ניתנת לסביבה החינוכית במעונות, הכוללת: - מחנכות מעולות וקשרים בינן לבין הילדים. היבט אנושי ואיכותי - ארגון מרחב מתאים למתן טיפול יומיומי איכותי לקיום פעילות, התנסות ולמידה. היבט פיזי – היכרות עם הסביבה שבה פועל המעון בה חיים הילדים ומשפחותיהם. היבט קהילתי

מסגרות חינוכיות מיטביות בגיל הרך מהוות תשתית עבור חברי הקהילה לפיתוח פעילות ומעורבות בקהילה. מכאן, שמטרתה של רשת "התחלה חכמה" להקים ולקיים מעונות יום מיטביים, שבתוכם מתקיימים קשרי גומלין, שיתופים הדדיים ומשמעותיים עם הקהילה שבתוכה הם פועלים.

הרשת מכוונת לשותפות ייחודית עם ההורים שהם הגורם המשמעותי בפיתוח ובהרחבת הקשרים בין כל חלקי הקהילה ורואה בהם שותפים מלאים בתכנון ובעשייה החינוכית.

lihi@re . matnasim . co . il | 03-5219222 | ליהי בדיחי רכזת הגיל הרך:

03-5219219 | 03-5219200

www.ramateliahu.org.il

לפרטים והרשמה: מתנ"ס רמת אליהו

24

Made with FlippingBook - Share PDF online