חוברת פעילויות וחוגים - מתנ"ס רמת אליהו - ראשון לציון - תשפ"ד 2023-2024

המראה – תוכנית המשך ייחודית לטרמינל ללמידה ולהעשרה לילדי כיתות ז'-ח' תוכנית אינטנסיבית ללמידה והעשרה, שנעשית על ידי מורים מפגשים בשבוע. 3 מקצועיים מהתיכונים, במשך התוכנית כוללת כיבוד, הוראה דיפרנציאלית לקידום הישגים במתמטיקה, אנגלית ובמקצועות רבי המלל, וכן העשרה והעצמה. התוכנית פועלת בשיתוף אגף פרט / עיריית ראשון לציון. התוכנית מיועדת לבוגרי טרמינל ומעבר לכך לתלמידים אשר מופנים אלינו דרך יועצות בתי-הספר. .19:30 או 18:30 עד 17:00 מועד פעילות: ימים א, ב', ה' בשעות אוריינות דיגיטלית קבוצות למידה לכיתות ה׳-ח׳ ליזמות ולשליטה בתוכנות של הבינה מלאכותית ושל עולמות הרישום דרך אילנה אוריון. וירטואלים. תנופה – תוכנית לימוד פרטנית באנגלית ובמתמטיקה לילדי ט'-יב' התוכנית מתגברת את ההישגים הלימודיים במתמטיקה ואנגלית ע"י מורים מקצועיים מהתיכונים וכן תומכי הוראה לשירות התלמידים. הלימוד נעשה בקבוצות קטנות, עם יחס אישי. התוכנית בשיתוף עם קרן ראשון לציון. .20:00 עד 17:00 מועד פעילות: ימי א', ב' בשעות .₪ 50 : עלות לשני מקצועות רישום במזכירות ואצל אילנה אוריון. לחודש. ₪ 100 : עלות התוכנית לארבעה מקצועות הרישום אצל אילנה אוריון ובמזכירות המתנ"ס.

ilanao@re . matnasim . co . il | 03-5219221 | אילנה אוריון רכזת מרכז למידה:

03-5219219 | 03-5219200

www.ramateliahu.org.il

31

לפרטים והרשמה: מתנ"ס רמת אליהו

Made with FlippingBook - Share PDF online