חוברת פעילויות וחוגים - מתנ"ס רמת אליהו - ראשון לציון - תשפ"ד 2023-2024

חוגי אמנות

ציור ילדים

שמחה גוטהייט בהדרכת: בחוג הילדים יחשפו ויכירו מושגים וטכניקות של ציור. רישום וציור חופשי. שימוש בסוגי צבעים שונים ועוד...

חומרים

מחיר לחודש

שעות

ימים

גילאים

לחודש ₪ 25

₪ 150

18:00-18:45 16:30-17:30

א׳

גן חובה-כיתה א' כיתה ב' ומעלה

racheln@re.matnasim.co.il | 03-5219205 | רחל נקר רכזת חוגי אמנות:

03-5219219 | 03-5219200

www.ramateliahu.org.il

לפרטים והרשמה: מתנ"ס רמת אליהו

4

Made with FlippingBook - Share PDF online