כיוון חדש - המגזין לאזרח הותיק רעננה -ספטמבר 2015

˘„Á

גיליון 912

אלול-תשרי תשע"ה ספטמבר 5102

המגזין לאזרח הוותיק ברעננה

"תפוח בדבש ותפוח על דגל ובגד חדש לחגים כי ידוע הרי שחודש תשרי זהו חודש מאד חגיגי"

(דתיה בן-דור)

9 במקום לפח - מהפך

8 שמש אדומה

7-6

אחד שאכפת לו

מדורים קבועים: כושר - ספר - הצגה - סרט - אופנה - טיול - טכנולוגיה - עברית - בישול - תזונה - תשבץ - טריוויה

Made with