כיוון חדש - המגזין לאזרח הותיק רעננה - יוני 2016 - גיליון 228

60+ לצעירים בני בלבד לצעירים בני 06 +

בלבד

מהו הגיל האמיתי שלך?  מהו הגיל המייצג את התפקוד הפיזי שלך?  הגיל הכרונולוגי מייצג מספר,  הגיל הפיזיולוגי מבטא איכות חיים !  מהו הגיל האמיתי שלך ?  מהו הגיל המייצג את התפקוד הפיזי שלך ?

 הגיל הכרונולוגי מייצג מספר , הגיל הפיזיולוגי מבטא איכות חיים !

בחזרה לגיל האמיתי !

תוכנית אימון ייעודית למבוגרים צעירים ברוחם בחזרה לגיל האמיתי !

שמי יעל אלקנה, מזמינה אותך לאימון ! ₪ 95- אימוני כושר ראשונים ב 4- ל תוכנית אימון ייעודי למבוגרים צעירים ברוחם שמי יעל אלקנה , מזמינה אותך ל - 4 אימוני כושר ראשונים ב -59 ₪

ת

! לאימון

03-7444699 : לפרטים נוספים www.premium-fitness.co.il לפרטים נוספים : 60-9444077 www.premium-fitness.co.il

7

06/2016 - 228 רעננה

Made with