כיוון חדש - המגזין לאזרח הותיק רעננה - ספטמבר 2016 - גיליון 231

להחזיק אצבעות שהממשלה לא תיפול בקרוב מאיר חוטקובסקי מאת: 

מלכה מהולל מאת: 

בזבוזים מרגיזים דווקא ידיעות שנשמעות על פניהן מבורכות, מתבררות כמכעיסות ומעוררות שאלות. בחודש שעבר פורסמה ידיעה על פרויקט חדש בצה"ל: עודפי המזון מבסיס הקריה נתרמים לנזקקים. במסגרת הפרויקט מועברים עודפי המזון מחדר האוכל של בסיס הקריה בתל-אביב לבית תמחוי בקרית עקרון שמאכיל מאות נזקקים, בהם קשישים ניצולי שואה. את הפרויקט מקדמת עמותת "לקט ישראל" שהחלה דרכה באיסוף שאריות מזון מאולמות שמחה ומסעדות והעברתם לנזקקים – פרויקט מעורר הערכה ואפילו תשואות. אבל רגע. מישהו עצר לרגע ושאל איך ייתכן שהצבא מעביר (!) ארוחות בחודש? אף לא אחד 45,000 ' ל'לקט ישראל ממערכת הביטחון עצר לשאול אם אי אפשר לחסוך קצת בצבא? אם אי אפשר לתכנן מראש כמה ארוחות דרושות בחודש? סתם כך להכין עשרות אלפי ארוחות מיותרות? אחר כך, כשמתכננים את תקציב הביטחון, נעמדים ראשי המערכת הביטחונית על רגליהם האחוריות וצועקים "חמס" נגד הקיצוץ, שכן זה עלול לפגוע בביטחון המדינה. ובתי התמחוי? אי אפשר לפגוע בהם, שכן הם עושים עבודות קודש, אך אני מניחה שהם ימשיכו לקבל ארוחות מבתי האוכל שאינם יכולים לחסוך. במקביל, אולי אם יימנעו הבזבוזים הבלתי נסבלים במערכות הציבוריות – לא תהיה לביטוח הלאומי עוד סיבה להתעלל בחלשים, והם יקבלו את המגיע להם במדינה המתגאה בדאגתה לתושביה הנזקקים. אולי, אבל קשה באמת להאמין שמישהו מסוגל לקבל החלטות מורכבות כל כך כמו תכנון נבון של המטבח הצה"לי, שהרי ביטחוננו האזרחים יהיה בסכנה. Mehulal2@netvision.net.il

שנים אני מסקר במגזין זה ובערוצי תקשורת אחרים 15 מזה את מצבם הקשה של בני הגיל השלישי. קרה לא אחת שהכנסת חוקקה חוקים המתקנים עוולות וחוסר צדק לדור המייסדים של המדינה, אך הם לא באו לידי יישום בגלל תקופת כהונה קצרה של הממשלה, והתקציבים לא אושרו לחוקים 'משפרי רווחה' לזקנים ולאוכלוסיות נזקקות. בתחילת השנה הבאה אמורה להתחיל הרפורמה בסיעוד אותה יזם שר הבריאות יעקב ליצמן, והמשפרת לאין שיעור את מצבם של הקשישים הסיעודיים. רפורמה זו היא חלק בלתי נפרד מההסכם הקואליציוני של יהדות התורה עם מפלגת השלטון. מתגבשת גםהצעתחוקלביטוחסיעודי ממלכתי ע"י העלאת מס הבריאות בחצי אחוז. אומר אריה פנסו המשנה ליו"ר הסתדרות הגמלאים: "בסקר שערכה הסתדרות הגמלאים מהציבור מוכנים לתמוך בהצעה על מנת למנוע 79% עולה כי את הנטל הכספי הכבד של בני המשפחה בטיפול בהוריהם". למרות מצבה המקרטע של הממשלה, מי ייתן ונגיע למועד המיוחל כשהרפורמה מיושמת בפועל. meir-ch@bezeqint.net פלוס רעננה משתמשת בכספי התושבים בחרדת קודש. הכריזה על העלאת דירוג האשראי של S&P חברת .AAA- עיריית רעננה ל מדובר בדירוג האשראי הגבוה ביותר הניתן בישראל ושמעיד על יציבות ואיתנות פיננסית. הוא ניתן בזכות התנהלותה התקציבית של עיריית רעננה. ראש העירייה, זאב בילסקי: "הדירוג הגבוה ניתן לעיריית רעננה לאחר שנתיים וחצי בהן העמידה הנהלת העירייה את השמירה על תקציב מאוזן כיעד מרכזי בהתנהלותה ואנו נמשיך לנהוג באחריות ובחרדת קודש בכספי הציבור". מינוס לאחרונה הוקמו מגרשי פטאנק לרווחת תושבי העיר, דבר שהתקבל באהדה רבה ע"י האוכלוסייה המבוגרת. זה פלוס גדול לעירייה. אבל מצטרף לפלוס גם מינוס- חוסר מחשבה או תכנון אינו מאפשר לנצל את רוב המגרשים עקב מחסור בהצללה או הצללה נמוכה מדי שאינה מאפשרת לשחקני הפטאנק לנצל את כל אפשרויות המשחק, כגון צליפה בכדורים, המחייבת הטלתם בקשת גבוהה וזו נמנעת עקב יריעות ההצללה הנמוכות מדי. המגרשים גם אינם מקבלים את הטיפול והאחזקה הראויים, וניתן לראות עשבייה הגדלה במתחם המגרשים. / - פלוס מינוס +

חדשות הגימלאים

עובר ושב

˘„Á

202 גיליון

2014 ניסן תשע"דאפריל

המגזין לאזרחהוותיקברעננה

מלכה מהולל עורכת ראשית: לאה הראל עורכת לשונית:

נילי אפלבוים, אביבה אסיאו, בלומה בינשטוק, שלמה בינשטוק,

חברי המערכת:

נח הורניק, יהודית הלפר, ברכה ויסברט, מאיר חוטקובסקי, עוזי מנור, לאה קליין, אורה צרויה, אביבה קניג, רות רסין. מוטי בן-ארויה צלם המערכת: 4331125 רעננה, מיקוד 114 רח' ההגנה כתובת המערכת:

09-7729320 : , פקס 09-7747041 טלפון: העמותה למען האזרח הוותיק ברעננה המו"ל: זכות מרים 052-2546043 : נייד מנדל עיצוב והפקות דפוס (אנה קירי) גרפיקה:

מודעות לפרסום:

תגובות לכתבות בעיתון ניתן לשלוח לכל אחד מחברי המערכת. ראה מייל בתחתית הכתבות. תמונת שער: סוף הקיץ בחבצלת השרון מלכה מהולל צילמה:

2

09/2016 - 231 רעננה

Made with