כיוון חדש - המגזין לאזרח הותיק רעננה - פברואר 2018 - גיליון 248