כיוון חדש - המגזין לאזרח הותיק רעננה - ספטמבר 2018 - גיליון 255