כיוון חדש - המגזין לאזרח הותיק רעננה - מרץ 2019 - גיליון 261

התכנית הלאומית להזדקנות האוכלוסייה מאיר חוטקובסקי מאת:  משרד העבודה והרווחה הציג לפני מספר שבועות את תוכניתו ארוכת הטווח להטבת מצבם של האזרחים 100 הוותיקים. בסעיפים נכללים: תוספת תקציב בסך לתכניות חדשניות, תוספת של 2021-2019 לשנים ₪ מיליון עובדים סוציאליים ייעודיים לטיפול באזרחים ותיקים, 200 הרחבת הפעילות של מרכזי היום ברשויות המקומיות ועוד. מספר האזרחים 2035 שר העבודה והרווחה, חיים כץ: "בשנת 11.3% מכלל האוכלוסייה לעומת 14%- הוותיקים יגדל ל כיום. תוחלת החיים עולה ואנחנו נערכים בהתאם במטרה לאפשר לכל אזרח ותיק להזדקן בכבוד בקהילה כשאנו תופרים לו חליפה טיפוליתאישית. השירות לאזרחים ותיקים הפך לאגף בכיר, תוך תוספות תקציביות משמעותיות שמספקות את המענים המיטיביים ביותר לשיפור איכות חייהם של האזרחים הוותיקים בישראל". meirch@gmail.com אלא מה? אותה בעיה שקיימת גם בכל המפלגות האחרות. המטרה, חשובה ככל שתהיה, האידיאולוגיה, צודקת ככל שתהיה, הציבור, חשוב ככל שיהיה, כל אלה בטלים בשישים אל מול מפלצת הענק הנקראת אגו. האגו האנושי מנהל את העולם ואינו נבוך או חלילה מתבייש גם לזעוק את זה בראש חוצות. ) אודות מפלגות הגמלאים, 5-4( כתבתו של מאיר חוטקובסקי כן בלשון רבים, מדגימה כיצד רווחתם של הגמלאים בארץ מעניינת את ראשי מפלגות הגמלאים כקליפת השום. ולמה שתעניין? העיקר שהאגו ייצא מסופק. גם אם יפסיד, והוא אכן יפסיד אם לא יאחדו כל אנשי האגו כוחות. Mehulal2@netvision.net.il

מלכה מהולל מאת: 

) הייתה פרופסור אמריטה 88( פרופסור רות בן-ישראל בפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל-אביב. במקביל שילבה במשך שנים פעילות לקידום מעמד העובד ומעמד האישה. היא פרסמה עשרות מאמרים ועשרה ספרים (אחד מהם "מי מפחד מהגיל השלישי?" הזכרנו בכתבה "המבוגרים הצעירים" ). היא גם כלת 2019 שפורסמה בגיליון "כיוון חדש" בפברואר פרס ישראל לחקר המשפט, וכבר למעלה מעשור היא עוסקת בציור ממוחשב של סיפורי המקרא. פריסת הרזומה הקצר נועדה להקנות רצינות יתר לדבריה החריפים נגד המדינה. "תפסיקו לראות בנו אזרחים פגי תוקף. תנו לנו להמשיך להתקיים לילות של 7 כשווים בחברה רב-גילית", היא אומרת במוסף ). "יום אחד אתם כולכם תהיו 15.2.19( " "ידיעות אחרונות זקנים כמוני", היא פונה למתמודדים בבחירות הקרובות, "עכשיו תסתכלו לי בעיניים ותגידו אם קיום בכבוד להורים, למייסדים, לקשישים בישראל חשוב פחות משלום וביטחון... קצבת הזיקנה עלובה, משפילה, מינימאלית. אף אחד אינו מסוגל לחיות ממנה בכבוד...פעם הזקן היה צריך לבחור בין תרופה לפרוסה. היום הקצבאות לא מספיקות לא לפרוסה ולא לתרופה". כתב האישום הזה אינו מפתיע. כל קשיש במדינה נתקל במצב הבלתי נסבל הזה, אבל כוחם של מרבית הקשישים אינו מספיק כדי לצאת במלחמה בעוול הזה. הפיתרון היחיד, הדמוקרטי והיעיל הוא להקים מפלגה. ולמה לא בעצם? הגמלאים מהווים היום חלק נכבד מהאוכלוסייה, ודי אם יצביע אחוז קטן מהם למפלגהשלהם וכבר יוכלו לזכותבנתח נכבדמהעוגההתקציבית.

חדשות הגמלאים

/ - פלוס מינוס +

עובר ושב עובר ושב

פלוס יוזמה בלתי שגרתית של אדם בורדקרן, מורה למתמטיקה ומחנך בתיכון מטרווסט, הפגישה בחודש שעבר בין ילדי גן חובה, תלמידי התיכון ואזרחים ותיקים ממרכז היום ברעננה לטורניר שחמט מיוחד. המפגש הבינדורי הניב קשרים בינ-אישיים מרגשים והעצים את החוויה האינטלקטואלית.

˘„Á

202 גיליון

2014 ניסן תשע"דאפריל

המגזין לאזרח הוותיק ברעננה

מלכה מהולל עורכת ראשית: לאה הראל עורכת לשונית:

נילי אפלבוים, בלומה בינשטוק, שלמה בינשטוק,

חברי המערכת:

יהודית הלפר, ברכה ויסברט, מאיר חוטקובסקי, עוזי מנור, לאה קליין, אורה צרויה, אביבה קניג, רות רסין. מוטי בן-ארויה צלם המערכת: 4331125 רעננה, מיקוד 114 רח' ההגנה כתובת המערכת: 09-7729320 : , פקס 09-7747041 טלפון: העמותה למען האזרח הוותיק ברעננה המו"ל: 054-6471244 : אסתר טאירי מודעות לפרסום: מנדל עיצוב והפקות דפוס (אנה קירי) גרפיקה: www.amutaraanana.co.il אתר העמותה למען האזרח הוותיק: קישור למדף הספרים של גיליונות "כיוון חדש": http://user-1723486.cld.bz/ranana-digital-magazine

תגובות לכתבות בעיתון ניתן לשלוח לכל אחד מחברי המערכת. ראה כתובת מייל בתחתית הכתבות. תמונת שער: דרום פורח מלכה מהולל צילמה:

2

03/2019 - 261 רעננה

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online