כיוון חדש - המגזין לאזרח הותיק רעננה - מרץ 2019 - גיליון 261

גנרלים חברתיים

מאיר חוטקובסקי מאת:  האזרחים הוותיקים שואפים שוב לעלות על המפה הפוליטית כפי שהצליחו בבחירות . קצה נפשם מכל ההבטחות של המפלגות הגדולות והכאילו 2006 בשנת 17- לכנסת ה חברתיות.

אם אין אני לי - מי לי? זה לא סוד כי האזרחים הוותיקים הם תמיד האחרונים בהקצבת כספים ע"י המדינה ותמיד הראשונים כשנדרשים קיצוצים. אין מפלגה מאחוריהם שתדאג להם כפי שמפלגות סקטוריאליות דואגות לקבוצות אוכלוסיה מסוימות במדינה כמו המתנחלים והחרדים, ומעריפות עליהם דליים מלאי כסף בלי כל פרופורציה.

מצביעים פוטנציאלים של מבוגרים וצעירים כאחד למען שיפור מצבם של הזקנים ואוכלוסיות מוחלשות נוספות. על פי רשימות מועמדי המפלגות שהוגשו לוועדת הבחירות נראה כי הדבר לא צלח. אין ברשימות המפלגות מועמדים מוכרים ברמה הארצית. מפלגות 3 על קולם של בני הגיל השלישי מתמודדות האמורות לייצג אזרחים ותיקים. מבדיקת מצעי המפלגות מרבית סעיפי המצע זהים בין הרשימות המתמודדות כמו: להעלות את קצבאות הביטוח הלאומי לאזרחים הוותיקים ולשכבות המוחלשות לשכר ), שיפור נושא הבריאות ₪ 5300 מינימום (נכון להיום והסיעוד, פנסיה, דיור, ניצולי השואה ועוד. כפי שהדבר נראה כרגע, אף מפלגה שמבקשת לייצג את אוכלוסיית המבוגרים והשכבות המוחלשות האחרות לא תעבור את אחוז החסימה בגלל פיצול הקולות בין שלוש המפלגות. רשימות מתמודדים טוען כי "מפלגת האזרחים הוותיקים" עו"ד סער עמית, מייסד מלבדמפלגתו "אין אףמפלגתאזרחים ותיקים נוספת, כךשלא היה לנו למי לחבור. אנחנו מפלגת האזרחים הוותיקים היחידה שהאג'נדה שלה היא קודם כול ולפני הכול אזרחים ותיקים. מפלגה אחרת, שרושמת במצע שלה את המילה 'ותיקים' או 'גמלאים' היא לא מפלגת אזרחים ותיקים, אלא סתם מנסה, באופן אופורטוניסטי, לקבל קולות גם ממגזר חשוב זה". אומר חיים רוטר דובר מפלגת האזרחים הוותיקים: "אנו רוצים להגיע למספר מנדטים כזה שנוכל להשפיע ולדאוג לאזרחים הוותיקים. אני מקווה שיהיה לנו את הכוח המספיק לעבור את אחוז החסימה". בטקס השקת מפלגת האזרחים הוותיקים בחודש ינואר נשא דברים עדי אלדר, ראש עיריית כרמיאל לשעבר ויו"ר מרכז השלטון המקומי לשעבר. הוא גויס למפלגה על מנת להביא לה מעמד יוקרתי כאיש ציבור ידוע מוכר ומוכח בניסיונו הגדול למען הקהילה. "למרות שעברתי הרבה מערכות בחירות בחיי אני נרגש. נרתמתי למשימה כי אני באמת חושב שזה נושא מרכזי היום לטפל בגיל השלישי. אנו לא גנרלים צבאיים. אנו גנרלים חברתיים. אנו לא דואגים לג'ובים. אנו באים מתוך שליחות חברתית אמיתית". עו"ד סער עמית סיפר לפעילים את הסיבות שדחפו אותו . אני 52 לייסד את המפלגה למרות היותו עול ימים: "אני בן שנים לשיפור 15 שנים, מתוכם 31 עוסק בפעילות חברתית

כרזת מפלגת האזרחים הוותיקים

אם כל בעלי זכות הבחירה מאוכלוסיית האזרחים הוותיקים יצביעו למען מפלגה שתייצג אותם, הם עשויים לזכות מנדטים. נהיה ריאליים. ברור שהדבר לא יקרה. אך 30- ב גם אם מפלגה שכזו תזכה במספר מנדטים ספורים היא עשויה להוות לשון מאזנים בהרכבת ממשלה ולדרוש עבור אוכלוסייתה שבשמה היא נבחרה לכנסת, את המגיע לה למען שיפור איכות חייהם שהידרדרה בשנים האחרות. ראשי המפלגות שאמורים לייצג אזרחים ותיקים חיזרו בלהט אחר אישים ואנשי ציבור ידועים לצירופם לרשימת המועמדים לכנסת, בתקווה ששמם וחסותם הוא זה שיביא

4

03/2019 - 261 רעננה

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online