כיוון חדש - המגזין לאזרח הותיק רעננה - מרץ 2019 - גיליון 261

(מרים דרור) ויה בהולכים בדרכה" סיימתי תואר ראשון בספרות ובמקרא ומאוחר יותר גם קיבלתי תעודת הוראה, סיימתי תואר שני ואז עשיתי את הדוקטורט שלי". איך שילבת בין עבודה בקיבוץ והלימודים? בזמן. ציון התאריך מהווה לדעתי מכשלה כי יכולים לשאול למה השיר נכתב בשנה זו ולא באחרת. שלא כמו סיפורת ודרמה השירה היא נצחית. ברגע שאתה קורא אותה היא הווה ואח"כ הופכת לנצח".

שירים שכתבה מרים הולחנו ומושרים בפי "שלישית 22 המעפיל" בדיסק הנושא את השם: "לאהבה פנים רבות". גם מקהלת "קולות שלובים", חיה קורן, דודו זכאי ואחרים שרו שירים שמרים כתבה. הזכרת שליחויות בחו"ל ואני רואה מסביבי מזכרות יפות. היכן הייתם? של המאה הקודמת יצא שמעון בעלי 70- "בראשית שנות ה לשליחות מטעם משרד החוץ לסנגל, לשמש כמדריך חקלאי וחזרנו לאחר 1972-3 לנוער בסיכון. היינו שם כשנתיים ניתוק היחסים בין שתי המדינות בעקבות המלחמה. זאת 80- למרותשהמקומייםמאוד רצו שנישאר. בראשיתשנותה הוא היה שליח הסוכנות, אחראי על תנועת "השומר הצעיר" באירופה. הבסיס היה בפאריס.שם עבדתי במזכירות וגם כתבתי את הדוקטורט. במסגרת שהותנו בפאריס לימדתי לשון עברית בסורבון". אתגרת אותי בראשית פגישתנו ביחס למלך אחשורוש. ראיתי שעסקת, חקרת ופרסמת גם בנושאי תפילה, פיוט והמחשבה היהודית.מה הרקע לכך? "האמת שהגעתי לכך במקרה. כשחזרנו מסנגל הציעו לי ללמד בחוג "מקורות ישראל" בסמינר 'אורנים'. בין שאר הנושאים הייתי צריכה ללמד את שירת ימי הביניים. כשהתעמקתי ביצירות תשתית בתרבות היהודית, יצירות היסוד מתוך "ארון הספרים היהודי", נחשפתי מצד אחד ליופיין ומצד שני גיליתי את הבורות של התלמידים בכל הנוגע אליהן. הרגשתי צורך לקרב יצירות אלה לקורא בן ימינו וגם לתת בידי המורים אמצעי עזר כיצד לעשות זאת. ) ו"על סידור 1996( " מכאן ספריי "הפיוט ונתנה תוקף .)2000( " התפילה: מדריך דידקטי בנוסף לכך, מניסיון של שנים בהוראה, נוכחתי בקושי שיש לתלמידים בהבנת הנקרא ובשינון במסגרת לימודי התנ"ך. פיתחתי שיטה שנועדה לסייע ולהקל עליהם בתחומים אלה". "נולדתי להיותמורה" כבר אמרה לי מרים בתחילת פגישתנו. איך פתאום נולד ספר הילדים "למה המלאכים עירומים"? "אחראית לכך הייתה נכדתי. שמעתי אותה משוחחת עם אביה ומקשה קושיות שהטרידו אותה. זה כמובן עורר אצלי את היצר לענות על שאלותיה בצורה שתתאים לה וכך נולד לי גם ספר ילדים". manor_un@hotmail.com

"לא היה קל. הייתי נחושה ללמוד ותמרנתי ככל יכולתי. צברתי שעות גם בעבודה בלילות כדי לנצל את ימי החופש ללימודים באוניברסיטה. זו הייתה תקופה בה לא שחררו בנקל חברים ללימודים בעיר". מה היו נושאי עבודות המחקר שלך לתואר השני ולדוקטורט? מרדכי גיאורגו לאנגר "לתואר השני חקרתי וכתבתי על "האיש ושירתו", משורר עברי יליד פראג. הואהיהחוקר, כותב מסות, עיתונאי ומורה שנחשב ראשון המשוררים העבריים המודרניים שלא ממזרח אירופה. פרופ' דב סדן המנוח הציע לי לכתוב עליו ויצירתו ריתקה אותי. הספר "מעט צרי" יצא במסגרת העבודה עליו. את עבודת הדוקטורט כתבתי על , יליד דובסק שברוסיה. הלקין היה סופר שמעון הלקין שירת ומשורר עברי, מתרגם וחוקר ספרות שקיבל את פרס ישראל . כפי שאתה רואה תחומי 1975 - בתחום הספרות היפה ב העיסוק וההתעניינות שלי דומים לשלהם". את חוקרת שירה ובעצמך משוררת. "נכון. שירה הייתה תחום היצירה שלי מאז ומתמיד. שירי . כעשרים שנה עברו עד שפורסם 1958- הראשון התפרסם ב . ספרי השני 1978- ב "המופלא הרחוק" ספר השירים הראשון "בקצה המסילה" והשלישי 1991- פורסם ב "זמן היסמין" קיבלה מרים את פרס אקו"מ לשירה 1982 . (בשנת 2017- ב ע"ש מרדכי זעירא – ע.מ.). אני כותבת כל הזמן אבל אל תשכח שבמשך כל השנים היו גם עבודה וגידול ילדים (למרים ולבעלה שמעון יש בת, שני בנים, עשרה נכדים ונינה) ושליחויות בחו"ל - ועריכתספר שירים גוזלת זמן רב. הצטברו אצלי במשך השנים מאות שירים שעדיין ממתינים במגירות ואני מקווה שבכל זאת אמצא זמן כדי למיינם ולפרסמם". - ע.מ.) 3 (שירים פרי עטה מופיעים בעמוד "עורי שפת כאן מראה לי מרים אלבום מהודר שכותרתו: . זוהי עבר - אלפיים שנות שירה על השפה העברית" 547 אנתולוגיה שערכה ד"ר לאה צבעוני והיא כוללת שירים. מרים מצביעה בגאווה 870 - משוררים ומתרגמים ו על שני שירים פרי עטה שנכללים באסופה מרשימה זו. עיינתי בספרי השיריםשלך ושמתי לבשבסוףכלשיר אין כמעט ציון התאריך בו נכתב. רק ב"מחזור שירים" שנכתבו בעקבות מסע בפולין ושפורסמו בספרך ."1958 השלישי, את מציינת ''קיץ תשמ''ט יולי "נכון. וזה מתוך כוונה. אני חושבת ששירה איננה תלויה

9

03/2019 - 261 רעננה

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online