כיוון חדש - המגזין לאזרח הותיק רעננה - יולי 2019 - גיליון 265

265 גיליון

2019 סיון-תמוז תשע"ט יולי

המגזין לאזרח הוותיק ברעננה

"השיט הדיג סירתו אל המים" (בנימין אביגל)

9-8

7 איש של תקומה

6-4

סופר המחשבים

לא נפסיק לרקוד

התנדבות - תיאטרון - עברית - מבזקים - טריוויה - תשבץ - בישולאה - תזונה - סרט - טכנולוגיה - טיול - אופנה - ספר מדורים קבועים:

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online