כיוון חדש - המגזין לאזרח הותיק רעננה אוקטובר 2022 - גיליון 304

יש בו טעם ויש בו ריח

אסור בתכלית האיסור. כל נגיעה של עלה משאירה סימן על הפרי, ואם חלילה יש על האתרוג נקודה שחורה בגודל ראש סיכה – הוא פסול. לכן אנחנו קושרים הענפים. אנחנו 'מאתרגים" אותו, עוטפים ומגנים עליו לבל ייפגע. הכול כדי שיגדלו אתרוגים מהודרים לברכת ארבעת המינים בחג הסוכות".

אביבה קניג מאת: 

את האתרוגים המהודרים שלהם, ) מכפר 86( מגדלים אריה אנטמן

) מקדומים 70( סבא ואחיו מוטי אנטמן באהבה ובאמונה: "כי בלי זה אי אפשר". סיפור חייהם רווי בריח רגבי האדמה של ארץ ישראל, אותה אדמה שסביהם ציווה על תשעת ילדיו לעלות ארצה מצ'כיה ולעבדה. גשתי את אריה, איש נעים הליכות בעל חוש הומור, פ בביתו הנאה המוקף גינת עצי פרי. כוחו במתניו. כל בוקר הוא נוסע לחלקת האתרוגים שלו בסמוך לנתניה ובכל ערב הוא שב לביתו בשעות המאוחרות. "מי שחושב שלגדל אתרוגים זה פשוט וקל", הוא אומר, "אינו אלא טועה. כמה פעמים שמעתי אנשים אומרים: זה בסך הכול חודשיים בשנה. זה לא הבסך הכול. אין מורכב ומסובך מלגדל אתרוגים זאת משום שבאתרוגים שם המשחק הוא איכות. הדאגה בגידול אתרוגים כפולה ומכופלת מגידולים אחרים כי זה מחייב השקעה ומקצועיות רבה שלמדנו, אני ואחי, באוניברסיטה של החיים".

אריה אנטמן, החקלאי המודאג במטע האתרוגים

מה עם ריסוס? "למזיקים אין לוח שנה", צוחק אריה, "חייבים לרסס. לכן אני לא ממליץ לעשות מפרי האתרוג ריבה. ריבה תקנו בסופר". ואחרי הקטיף נגמר הסיפור? "מה פתאום. חייבים להיזהר כדי שלא ישחירו כתוצאה ממגע עם אתרוג אחר. לכן אנחנו מכניסים אותם לשרוול ספוגי ומניחים במגש שקעים. אז שוטפים אותם ומכניסים לקירור כדי לשמור על צבעם הצהבהב. חודש לפני המכירה ממיינים לסוגים שונים. חלקם מיועד לשוק מקומי וחלקם ליצוא, כמו לאנגליה לארה"ב. אלה שמיועדים לייצוא נבדקים על ידי נציג משרד החקלאות לוודא שאין בהם

מה כל כך מסובך? "האתרוג מטבעו הוא עץ חלש והטיפול בו מצריך שמירה ממזיקים שונים. הוא פרי רגיש מאד למחלות אני לא מכיר חקלאי נוסף שהולך כמוני עם זכוכית מגדלת בכיס, יום בשנה. גידלתי בחיי הרבה גידולים כולל 365 יום יום, פרחים. אין בכלל ספק שהאתרוג הוא המורכב והמסובך יום בשנה 350 ביותר. חוץ מלהתפלל ולעבוד עבודת נמלים זוהי גם היא מלחמה מתמדת". מה עניין העמודים והקשרים בענפים? "כל עץ ועץ מקיפים בעמודים תומכים כדי לקשור אליהם את הענפים. אם יש רוח, הענפים עלולים לגעת זה בזה וזה

8

10/2022 - 304 רעננה

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online