כיוון חדש - המגזין לאזרח הותיק רעננה דצמבר 2022 - גיליון 306