כיוון חדש - המגזין לאזרח הותיק רעננה ינואר 2023 - גיליון 307

כיצד ההר הוליד איך הופך אתר מורשת מיוחד מימי קום המדינה לנכס נדל״ן שיניב דירות, כסף גדול ליזמים 15,000 של חיל האוויר שנרכשו בצ'כוסלובקיה והורכבו בבסיס חיל האוויר תל נוף, יצאו להדוף את טור השריון המצרי שהתקדם על כביש החוף מניצנים לעבר תל אביב, ולהילחם במטוסים המצריים שהמשיכו לתקוף מחנות צבא ואת ערי הדרום. כדי להגן על מטוסינו מהפצצות מטוסי האויב היה צורך להרחיקם אל מרכז הארץ. עודד מרום מאת: 

וצפיפות בלתי נסבלת לתושבים באזור? אין לנו להלין אלא על עצמנו בעניין שדה התעופה בהרצליה. הסיבה תתברר בהמשך. במקום בו נהרג במהלך מלחמת העצמאות מודי אלון, מפקד ), מטוסי הקרב שהגנו 101 טייסת המסרשמיטים (טייסת על שמי המדינה הצעירה, פועל מזה שנים ארוכות שדה קטן הנחוץ לצרכי תעופה פנים ארצית, לאימוני טיסה, לתחזוקת מטוסים ולהדרכת מקצועות הטיסה.

, מפקדו הראשון של חיל האוויר, שהיה תושב ישראל עמיר הרצליה, סיפר לי: "הוחלט להקים מנחת למטוסי טייסת הקרב הראשונה במקום שאינו מוכר למצרים. כך נסלל בלב הפרדסים מצפון להרצליה מסלול עפר ובתי האריזה בסביבה הפכו למחסנים ומוסכים לאחזקת המטוסים. מגדל המים שימש מגדל פיקוח. הכרתי את ותיקי הטייסים , טייס ששירת בחיל האוויר הבריטי מודי אלון בפיקודו של , לנארט (לו) לואיס בשנות מלחמת העולם השנייה, ביניהם סיד כהן , עזר ויצמן טייס קרב יהודי אמריקאי, מיודענו וטייסים מתנדבים מארצות המערב ומדרום אפריקה". אנשי הטייסת שוכנו בבתים בסביבה. חלקם שוכנו בביתם , כיום 'בית קינן' אתר מורשת של דוד ועפרה קינן של בהרצליה). מפקד 51 עיריית הרצליה (ברח' אלתרמן בעת 1948 באוקטובר 16- הטייסת מודי אלון נהרג ב נחיתה בשדה הרצליה ממשימה מבצעית. כבר בנובמבר לשכון בחצור שבדרום, 101 , חזרה טייסת הקרב 1948 בשדה שהוקם במלחמת העולם השנייה עבור חיל האוויר הבריטי. בשדה הרצליה נשאר מחנה קטן של בית ספר למפעילי תותחים נגד מטוסים, ועל חלק מן האדמות הוקם המרכז שנים פעלו בשדה 51 הבינתחומי האקדמי בהרצליה. במשך מטוסים קלים למטרות לימוד טיס וטיסות מסחריות, אולם רעש המנועים של מטוסי הריסוס שפעלו בשעות הבוקר המוקדמות העלה את חמת תושבי הסביבה.

1948- מודי אלון, מפקד טייסת המסרשמיטים שנהרג ב

בעקבות תלונות חוזרות ונשנות של תושבים על רעש בלתי עיריות רעננה, 2000 נסבל ומפגעי בטיחות, הגישו בשנת הרצליה וכפר שמריהו עתירה לבג"צ בדרישה לפנות את שדה התעופה לאלתר. בג"צ דחה את העתירות והורה על שורה של פעולות לצמצום פעילות בשדה ומציאת חלופות מתאימות שנים מלחמה על כברת 22 לו. למרות זאת מתחוללת כבר האדמה עליה מתפקד כיום שדה התעופה. במהלך שנים אלה הועלו הצעות למקומות חליפיים לשדה כמו עין שמר, מגידו, חדרה וחיפה, אבל כולן נפלו. גילוי נאות: אני עצמי השתתפתי במהלך השנים בכנסים שדנו בשאלה: נדל"ן או תעופה? מודי הוחלט לקרוא את שדה התעופה על שם 2019 בפברואר ז"ל. אלון איך בכלל נולד שדה התעופה בהרצליה? פלשו כוחות צבא מצריים לדרום הארץ, 1948 במאי 15 ב ומטוסים מצריים הפציצו את תל אביב כמו גם את מחנות הצבא והיישובים בדרום. מטוסי המסרשמיט הראשונים

כמה נתונים אושרה תוכנית שנקראת "קריית מסלול", 2021 בחודש יולי ) בבעלות המדינה. 84%( דונם, רובו 176 שחלה על שטח של קומות 27-8 דירות בבניינים בני 1,940 התוכנית כוללת קומות, שיוקם בסמוך לכניסה לתחנת מטרו. 40 ומגדל בן אלף מ"ר שטחי 33 , דירות דיור מוגן 350 בנוסף לכך ייבנו 21 תעסוקה ומסחר ושטחים פתוחים הכוללים פארק בן דונם, שיוקם במרכז התוכנית וישמר את תוואי מסלול ההמראה ההיסטורי. בימים אלה פעילות השדה היא

10

01/2023 - 307 רעננה

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online