כיוון חדש - המגזין לאזרח הותיק רעננה -ספטמבר 2015

נח הורניק מאת: 

תשבץ 03 - חגי תשרי תשע"ו - ספטמבר 5102 0 תשבץ חגי תשרי תשע 2015 מאת : נח הורניק 03 תשבץ חגי תשרי תשע 2015 מאת : נח הורניק שם פרטי = ) שם משפחה ; (ש"פ = ) כתיב חסר ; (ש"מ = ) כתיב מלא; (כ"ח = ) עגה ; (כ"מ = ) לע"ז ; (ע = ) (ה) הגדרה מתחכמת ; (ל (ה) הגדרה מתחכמת ; (ל) = ; ז"לע (ע) = מ"כ ); עגה = ( כתיב מלא ח"כ); = ( כתיב חסר מ"ש); = ( כתיב חסר מ"ש); =( שם משפחה פ"ש); =( שם משפחה פ"ש); =( שם פרטי =( שם פרטי (ה) הגדרה מתחכמת ; (ל) = ; ז"לע (ע) = מ"כ ); עגה = ( כתיב מלא ח"כ);

ספטמבר ספטמבר ספטמבר

– ו"

– ו"

: נח הורניק

2015 מאת

חגי תשרי תשע

03 תשבץ

– ו"

תשבץ

=( שם פרטי

=( שם משפחה פ"ש);

= ( כתיב חסר מ"ש);

= ( כתיב מלא ח"כ);

= מ"כ ); עגה

= ; ז"לע (ע)

מאוזן : 1. עשרת ימי תשובה ) 5,3,3 ( ;11 . מאוזן : 1. עשרת ימי תשובה ) 5,3,3 ( ;11 . הגדרה מתחכמת ; (ל) (ה)

; אנא

9

8

7

6

5

4

3

2

1

; אנא

9

8

7

6

5

4

3

2

1

(ה) ;

מחליף (ת"ר )

12 . יללות ;13 .

לו יש מפקד

(ה) ;

מחליף (ת"ר )

12 . יללות ;13 . מאוזן : 1.

לו ישש מפקד

; מאס

משטח עץ שאינו עבה (ה) ; 17 . 15 . משטח עץ שאינו עבה (ה) ; 17 . שרת ימי תשובה ) 5,3,3 ( ;11 .

; נא

13 9

8

7

6

5

4

3

2

1

; מאס

15 .

12

11

10

14

13

12

11

10

צמח רך (ה) ;

. 42 ; צבועה

. 12 ; מש . 02 ; בגְבָ . 91

מחליף (ת"ר )

12 . יללות 13 . לו ישש מפקד

צמח רך

. 42 ; צבועה

. 12 ; מש . 02 ; בגְבָ . 91

מוסד בינלאומי על בורג ( ת"ר) ניפץ משהו חשבוני (ה) ;29 . מוסד בינלאומי על בורג ( ת"ר) ניפץ משהו חשבוני (ה) ;29 . ; מאס . 42 ; צבועה צמח רך מוסד בינלאומי על בורג ( ת"ר) אמר הכלב (ה) ; נד. 23; ניפץ משהו חשבוני (ה) ;29 . מאוזן ( תפילה מרטיטה בימים מאוזן ( תפילה מר יטה ב מים נפש וחיבר תשבץ חזק בצאן (ה) ; חזק בצאן (ה) ; מאוזן ( תפילה מרטיטה בימים כה אמרה הפרה ;40 . (ה) !תן . 03 ; אמר הכלב (ה) ; נד. 23; 44 עם נייר ;37 . נפש וחיבר תשבץ כה אמרה הפרה ;40 . (ה) !תן . 03 ; אמר הכלב (ה) ; נד. 23; 44 עם נייר ;37 . משטח עץ שאינו עבה (ה) ; 17 . 44 עם

במשפחה (ה) ;25 . (ה) ; 26 . . 72; תוך משפחה (ה) ;25 . . 72; תוך (ה) !תן . 03 ; . 72; תוך במשפחה (ה) ;25 . 15 . (ה) ;26 . ת פרא אתבו

14

13

12

11

10

(ה) ;26 . . 12 ; מש . 02 ; בגְבָ . 91

19

17 17 18

16

15

20

19

18

16

15

ת פרא אתבו

34 ) .

34 ) .

20

19

18

17

16

15

ת פרא אתבו

24

23

22

21

25

24

23

22

21

הנוראים )4,5( ; 36 .

הנוראים )4,5( ; 36 .

זה (ה) ; 39 . 34 ) .

זה (ה) ; 39 .

25

24

23

22

21

43 סוף נפש וחיבר תשבץ חזק בצאן (ה) ; מאוזן ( ; מאוזן ( ;

41 . יש יין ב בירת עומן (ה) ;44 ) . 41 . יש יין ב בירת עומן (ה) ;44 ) . הנוראים )4,5( ; 36 . נייר ;37 . כה אמרה הפרה ;40 . 41 . יש יין ב בירת עומן (ה) ;44 ) . 46 . פרשן מקרא שחי ב וורמייזא .74 ; (ת"ר) 46 . פרשן מקרא שחי ב וורמייזא .74 ; (ת"ר) פרי הגפן ; 51 . 52 . הכלאה ; 54 . 46 . פרשן מקרא שחי ב וורמייזא .74 ; (ת"ר) תג סימון . 55 ; (ל ) פרי הגפן ; 51 . תג סימון . 55 ; (ל ) פרי הגפן ; 51 . 43 סוף 52 . הכלאה ; 54 . זה (ה) ; 39 . 43 סוף

29

28

27

26

29

28

27

26

בקרבה ; מאוזן ( ;

. 05 ; ש למש

29

28

27

26

בקרבה ;

. 05 ; ש למש

35

34

33

32

31

30

; אודות

35

34

33

32

31

30

; אודות

בקרבה ;

57 . . 95 ; סב . 85 ; (ל ) מערכת . 05 ; ש למש

אל יווני ; (ח"כ )

אל יווני ; (ח"כ )

57 . . 95 ; סב . 85 ; (ל ) מערכת 52 . הכלאה ; 54 .

35

34

33

32

31

30

; אודות

תג סימון . 55 ; (ל )

מין תבלין ; מין תבלין ; מין תבלין ;

אקזמה בפוזמק (ה) ; 62 .

60 .

אקזמה בפוזמק (ה) ; 62 .

60 .

40

39

38

37

36

אל יווני ; (ח"כ )

57 . . 95 ; סב . 85 ; (ל ) מערכת

40 40

39

38

37

36

64. טקס ביטול התחייבו ; (4,5 ) קויימו א לת ש יו 65 . . מצבה מאונך : 2. . 3 ; אלפנטינה 64. טקס ביטול התחייבו ; (4,5 ) קויימו א לת ש יו 65 . . מצבה מאונך : 2. . 3 ; אלפנטינה 60 . אקזמה בפוזמק (ה) ; 62 . 64. טקס ביטול התחייבו ; (4,5 ) קויימו א לת ש יו 65 . . מצבה מאונך : 2. . 3 ; אלפנטינה נגינה ;5 . 7 . כלי פריטה נטע . 8; של מציאות ; 14 . נגינה ;5 . של מציאות ; 14 . נגינה ;5 . 7 . כלי פריטה נטע . 8 ;9 . נטל ; 16 . 7 . כלי פריטה נטע . 8; ;9 . נטל ; 16 . ;9 .

39

38

37

36

43

42

41

מנשיאי ארה תו . 4; ב"

43 43 47 47

42

41

מנשיאי ארה תו . 4; ב"

; טבור

נרצח על דבר שטות (ה) ; 6 . נרצח על דבר שטות (ה) ; 6 . מנשיאי ארה תו . 4;ב" נרצח על דבר שטות (ה) ; 6 . נתנו סימן ; 10 . ידית ; 18 . נתנו סימן ; 10 . נתנו סימן ; 10 . מועד (ה) ; 23 . ידית ; 18 .

42

41

חיקוי ; טבור

49 49 49

48

47

46

45

44

חיקוי ; טבור

48 48

46

45

44

לכד ולא

נחלש ; לכד ולא נחלש ; חיקוי לכד ו א

46

45

44

באמצע (ה) ; של יאות ; 14 . באמצע (ה) ; 24 . מידת שטח ;25. באמצע (ה) ;

ו עג . 22

. 43 ; צנוע מועד (ה) ; 23 . מועד (ה) ; 23 . י ית ; 18 .

. 82; אסוג נטל ; 16 .

ו עג . 22

53

52

51

50

ענף טקסטיל (ה) ;

53

52

51

50

; אנקול נחלש ; ענף טקסטיל (ה) ;

ו עג . 22

. 82; אסוג

24 . מידת שטח ;25. 24 . מידת שטח ;25.

דמיוני ; 33 .

. 13 ; בר . 92

53

52

51

50

. 93; אינה דמיוני ; 33 . . 82; אסוג מעיף צייר צרפתי . 43 ; צנוע ; אנקול מעיף צייר צרפתי ענף טקסטיל (ה) ; . 43 ; צנוע ; אנקול מעיף צייר צרפתי ; תבן מקל כמידת נפח קדומה מקל כמידת נפח קדומה ; תבן מקל כמידת נפח קדומה דורכים ענבים בסינוס (ה) ; . 54; לחץ דו כים ענבים בסינוס (ה) ; תפקיד צבאי . 24 ; (ת"ר) . 54; לחץ דורכים ענבים בסינוס (ה) ; ממציא הטלפון אמר זה כן באנגלית ; 55 . אלה ממציא הטלפון אמר ממציא הטלפון אמר בנגב (ה) ;59 . זה כן באנגלית ; 55 . זה כן באנגלית ; 55 . . 06; מהבקר תפקיד צבאי . 24 ; ("ר) . 93; אינה ; תבן אלה אלה תפקיד צבאי . 24 ; (ת"ר) . 93; אינה דמיוני ; 33 . . 54; לחץ נחל סחב

. 13 ; בר . 92

35 . . 83; לם ה חטף

58

57

56

55

54

. 13 ; בר . 92

35 . . 83; לםה חטף

(ה) ; 41 .

58 58

57

56

55

54

43 . . 44; כוכב (ה) ; 1 . 35 . . 83; לם ה חטף (ה) ; 41 .

57

56

55

54

43 . . 44; כוכב

63

62

61

60

59

(ה) ; 48 .

49 . תעבור לארץ . 15; זרה (ה) ; 48 . 43 . . 44; כוכב

63 63

62 62

61

60

59

61

60

59

(ה) ; 48 .

(ה) ; 53 . 49 . תעבור לארץ . 15; זרה 49 . תעבור לארץ . 15; זרה

שאסור

65

64

כנענית ;56 .

(ה) ; 53 .

שאסור

שבט בר מזל (ה) ; 61 . כנענית ;56 . (ה) ; 53 . כנענית ;56 . zahav @ hornikn שבט בר מזל (ה) ; 61. שבט בר מזל (ה) ; 61 . נחל סחב

שאסור

65 65

64

; עבורי

. 36; בתוכי

64

. 06; מהבקר

בנגב (ה) ;59 .

נחל סחב

. 06; מהבקר

טל . 36; בתוכי בנגב (ה) ;59 . . 36; בתוכי

il.net .

ח"

; עבורי

; עבורי

zahav @ hornikn

il.net .

טל

ח"

zahav @ hornikn

il.net .

טל

ח"

פתרון תשבץ 30 פתרון תשבץ 30 רון

מאת נח הורניק מאת נח הורניק מאת נח הורניק

ספטמבר 2015 ספטמבר 2015 ספטמבר 2015

–ו " תשע

חגי תשרי חגי תשרי חגי תשרי

32 טריוויה

–ו " תשע

32 טריוויה

1. 2. 32 טריוויה מה זה יַקְנֶהַ ז" ? מה פרוש הביטוי " וּ"ד לא אָ ערי או קהילות ם"וּשׁ 1. מה זה יַקְנֶהַ ז" ? 2. מה פרוש הביטוי " וּ"ד לא אָ מה זה יַקְנֶהַ ז" ? מה פרוש הביטוי " וּ"ד לא אָ ערי או קהילות ם"וּשׁ 3. היו מי 3. היו מי 1. 2.

–ו " תשע

ראש ולא בְּ

פסח וּ"ד

" ?

שאלות

?

ראש ולא בְּ ראש ולא בְּ

פסח וּ"ד

" ?

שאלות

פסח וּ"ד

" ?

שאלות

?

1. אלה ראשי תיבות של " י , ין ק ידוש , נ , ר ה משלבים את קידוש ליל החג , מחד , 3. היו מי ערי או קהי ות ם"וּשׁ ? 1. אלה ראשי תיבות של " י , ין ק ידוש , נ , ה אלה ראשי תיבות של " י , ין ק ידוש , נ , ר ה משלבים את קידוש ליל החג , מחד , , בדלה ז , "מן שזה סדר הברכות שנוהגים לומר בערב חג שחל במוצאי שבת הן שב , , בדלה ז , "מן שזה סדר הברכות שנוהגים לומר בערב חג שחל במוצאי שבת הן שב , . מאידך מצב זה אף פעם לא יקר ה בחגי תשרי כי , . מאידך מצב זה אף פעם לא יקר ה בחגי שרי כי , לפי כללי הלוח העברי , לעולם לא יחול ב מוצאי שבת , אבל זה כן יכול לקרות בפסח ובשבועות . , בדלה ז , "מן שזה סדר הברכות שנוהגים לומר בערב חג שחל במוצאי שבת הן שב , לפי כללי הלוח העברי , לעולם לא יחול ב מוצאי שבת , אבל זה כן יכול לקרות בפסח ובשבועות . ם ל בימי 'א ) . מאידך מצב זה אף פעם לא קר ה חגי תשרי כי , ( רביעי וביום 'ו ) (. ששי לפי כללי הלוח העברי , ל ולם לא יחול ב מוצאי שבת , אבל זה כן יכול לקרות בפסח ובשבועות . . ) Mainz ( . במאות ה - 11-13 היו בהן הקהילות הכי חשובות של יהודי אשכנז ) בהם רש " י ורבו , שחיו בוורמס ' ר, אמנון , ממגנצא שלו מיוחסת תפילת ' ונתנה תוקף ,' ואחרים .( ערים אלו היו מרכזים תורניים בימי הביניים . ראשי הקהילות הללו קבעו את ' ', ם" תקנות שו שעסקו בענייני ציב , ור כספים וריבית , הנחיות הנוגעות ללבוש ועוד – הוראות שעה לפי צורכי הזמן והמקום . ופסח לעולם לא יחול בימים 'ב , (שני ) 'ד ) ( רביעי וביום 'ו ) (. ששי הביטוי נוצר כדי כלל הזה הת ריזכ את קל ל . ) רְמַיְזָא Worms ו( מַ צָא גֵנְ ) Mainz ( . במאות ה - 11-13 היו בהן הקהילות הכי חשובות של יהודי אשכנז ) בהם רש " י ורבו , שחיו בוורמס ' ר, אמנון , ממגנצא שלו מיוחסת תפילת ' ונתנ תו ף ,' ואחרים .( ערים אלו היו מרכזים תורניי בימי הביניים . ראשי הקהילות הללו קבעו את ' ', ם" תקנות שו שעסקו בענייני ציב , ור כספים וריבית , הנחיות הנוגעו ללבוש ועוד – הוראות שעה לפי צורכי הזמן והמקום . ם ל בימי 'א ) ם ל בימי 'א ) עם ברכת ההבדלה של מוצאי שבת , עם ברכת ההבדלה של מוצאי שבת , 2. ביטוי זה הוא אחד מכללי הלוח העברי שקובע שראש - השנה לעולם לא י יחת משלבים ת קידוש יל החג , מחד , עם ברכת ההבדלה של מוצאי שבת , , השנה - ראש ערב 2. ביטוי זה הוא אחד מכללי הלוח העברי שקובע שראש - השנה לעולם לא י יחת ופסח לעולם לא יחול בימים 'ב , (שני ) ופסח לעולם לא י ו בי ים 'ב , (שני ) 'ד ) 3. אלה ראשי - תיבות של שמות 3 ערים עתיקות בגרמניה , לאורך נהר הריין , שְ יְרָאפֵּ 2. ביטוי זה הוא אחד מכללי הלוח העברי שקובע ש אש - השנה לעולם לא יחת 'ד ) ( רבי י וביום 'ו (. ששי ) 3. אלה ראשי - תיבות של ש ות 3 ערים עתיקות בגרמניה , לאורך נ ר הריין , שְ יְרָאפֵּ , השנה - ראש ערב , ( ראשון 'ד ) , ( רביעי וביום 'ו ) , (ששי , ( ראשון 'ד ) , ( רביעי וביום 'ו ) , (ששי ) רְמַיְזָא Worms ו( מַ צָא גֵנְ , ( ראשון 'ד ) , ( רביעי וביום 'ו ) , (ששי . הביטוי נוצר כדי כלל הזה הת ריזכ את קל לה נוצר ביטוי כד כלל הזה הת ריזכ את קל לה ) Speyer ( , וֶ ) Speyer ( , וֶ 1.

, השנה - ראש ערב

תשוב ות

תשוב ות

תשוב ות

3. אלה ראשי - תיבות של שמות 3 ערים עתיקות בגרמניה , לאורך נהר הריין , שְ יְרָאפֵּ ) Speyer ( , וֶ ) רְמַיְזָא Worms ו( מַ צָא גֵנְ ) Mainz ( . במאות ה - 11-13 היו בהן הקהילות הכי חשובות של יהודי אשכנז ) בהם רש " י ורבו , שחיו בוורמס ' ר, אמנון , ממגנצא שלו מיוחסת תפילת ' ונתנה תוקף ,' ואחרים .( ערים אלו היו מרכזים תורניים בימי הביניים . ראשי הקהילות הללו קבעו את ' ', ם" תקנות שו שעסקו בענייני ציב , ור כספים וריבית , הנחיות הנוגעות ללבוש ועוד – הוראות שעה לפי צורכי הזמן והמקום .

19

רעננה 912 - 51/90

Made with